Основан Фонд за науку Републике Србије

Влада Србије усвојила је Закон o Фонду за науку републике Србије. Формирање Фонда за науку унапредиће научно-истраживачку делатност и обезбедиће континуиран развој друштва заснованог на знању.

Основна улога Фонда за науку је финансирање научно-истраживачких пројеката. Пројекти ће се финансирати у оквиру програма који ће подразумевати већи квалитет резултата и конкурентност, ефикаснију примену истраживања, отвореност и развој научних кадрова.

Деловањем Фонда за науку научницима ће бити омогућена сарадња са научном дијаспором и привредом, биће им гарантована заштита интелектуалне својине и ауторских права. Институционалним финансирањем обезбедиће се стабилност рада научних установа и истраживача.

Из буџета Републике Србије биће обезбеђено 500 милиона динара за 2019. годину за оснивање и рад фонда, успостављање информационог сиистема и финансирање пројеката.