Промоција Стратегије паметне специјализације

Скуп намењен промоцији Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације (РИС3) организован је
29.3.2019. у Научно-технолошком парку Звездара у Београду.

Скупу су присуствовали представници привреде, истраживачких институција, индивидуалних иноватора, креатора политика, доносиоци одлука као и представници цивилног друштва.

Циљ израде Стратегије, коју координира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, представља идентификација области специјализације у којима Република Србија остварује конкурентне предности и потенцијал. Паметна специјализација је приступ који описује идентификацију стратегија примењених у различичитим областима у оквиру којих се може спровести интервенција базирана на могућностима и потенцијалу привреде и науке која се налази у оквиру процеса предузетничког откривања (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), односно јавно-приватног дијалога успостављеног између различитих заинтересованих страна. Овај догађај означава почетак радионица у оквиру ЕДП процеса.