Отворен јавни позив за чланове Научног савета Фонда за науку

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отвара јавни позив за предлагање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије у првом сазиву.

Научни савет Фонда за науку Републике Србије је највише стручно и саветодавно тело Фонда за науку Републике Србије, са надлежностима утврђеним Законом и Статутом Фонда за науку Републике Србије, а нарочито да:

1) даје мишљење на годишњи план рада Фонда за науку;

2) даје мишљење на услове јавних позива за финансирање пројеката;

3) прати спровођења годишње евалуације резултата пројеката Фонда за науку;

4) усваја принципе за припрему општих регулаторних инструмената Фонда за науку;

5) координира и организује процедуре евалуације активности Фонда за науку;

6) врши евалуацију истраживачких и развојних активности у Републици Србији, посебно раста квалитета истраживања и развоја;

7) усваја четворогодишњи развојни програм и одговарајуће активности за њихову реализацију за област науке и истраживања;

8) припрема предлоге за формулисање и имплементацију циљева и инструмената истраживачке и развојне политике;

9) припрема извештаје о резултатима истраживачке и развојне активности;

10) обавља друге задатке у оквиру припрема позива и евалуационих процедура.

По овом Јавном позиву Министарства спроводи се поступак предлагања кандидата за чланове првог сазива Научног савета Фонда за науку Републике Србије који има петнаест чланова из области: природно-математичке научне, техничко-технолошке научне, медицинске научне, биотехничке научне, друштвених наука, хуманистичких наука, привреде и једног члана на предлог Српске академије наука и уметности.

Трајање мандата именованих чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије по овом Јавном позиву Министарства одређено је четворогодишњим мандатом првог сазива. 

Предлози кандидата за чланове Научног савета Фонда за науку Републике Србије по овом Јавном позиву Министарства подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја на електронску адресу naucnisavet@mpn.gov.rs тако што се доставља попуњени одговарајући  образац пријаве.

Министар ће разматрати све дозвољене, благовремене, потпуне и уредне ПРИЈАВЕ, које у  Министарству буду примљене закључно сапонедељком, 29. априла 2019. године до 15,30 часова после подне, по средњеевропском времену.

Решење о именовању Научног Савета Фонда за науку Републике Србије се објављује на сајту министарства просвете, науке и технолошког развоја, владе Републике Србије, Фонда за науку Републике Србије и порталу е-управе.

Више информација можете наћи на следећем линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/04/javni-poziv.docx