Управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта

У складу са одредбама чл. 76. и 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) и члана 14. став 2. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/25, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), a сагласно Еколошком и cоцијалном стандарду Светске bанке: Environmental and Social Standard on The Stakeholder Engagement and Information Disclosure – ESS10,

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

обавештава јавност и позива

релевантне субјекте, физичка лица и правна лица, укључујући друге државне органе, релевантна удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, 

да се укључе у

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

које се односе на

  • ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА (ESF)
  • ПЛАН ЕКОЛОШКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА (ESCP)
  • ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА (SEP)

и учешће у припреми активности које се односе на

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Србији (SAIGE пројекат)

Увид у предметна документа може се извршити:

Примедбе, мишљења и сугестије у вези са предметном документацијом се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја у писаном облику на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд или електронском поштом на адресу: nauka@mpn.gov.rs са напоменом/предметом: „За јавне консултације SAIGE”, закључно са 01. новембром 2019. године.

Пријава учешћа у непосредним јавним консултацијама и презентацији предметних докумената која ће се одржати у петак 1. новембра 2019. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја – у Институту за хемију, технологију и металургију, Београд, улица Његошева број 12/ поткровље, врши се на адресу tijana.knezevic@mpn.gov.rs.

Додатне информације о овом обавештењу са позивом јавности могу се добити на тел: +381 (0)11 36 16 526 или електронској адреси tijana.knezevic@mpn.gov.rs.