ПРОМИС – Завршен први степен евалуације пројеката

Поштоване колегинице и колеге,

Завршен је први степен евалуације предлога пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) Фонда за науку Републике Србије.

Руководиоци предложених пројеката ће у току дана добити обавештење о исходу евалуације, све три рецензије свог предлога пројекта, као и сумарни извештај главног рецензента.

На основу освојеног броја поена, а на основу члана 23. став 7. Акта о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача, предлози пројеката су прошли први степен евалуације уколико су по критеријумима изврсности, утицаја и реализације имали више од 18, 9, односно 12 поена, а у збиру више од 45,5 поена.

Предлози пројеката који су прошли први степен евалуације упућују се Програмском одбору за евалуацију. Програмски одбор формира прелиминарну ранг листу предлога пројеката у складу са чланом 24. став 5. Акта о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача, тако што узима само пројекте, према тој ранг листи, који су задовољили евалуацију у првом степену и чији појединачни буџети у укупном збиру не превазилазе двоструки буџет Програма.

Конститутивна седница Програмског одбора за евалуацију ће се одржати почетком наредне седмице, када се очекује и формирање прелиминарне ранг листе предлога пројеката, након чега ће руководиоци пројеката бити обавештени о статусу свог предлога.

У другом степену евалуације, Програмски одбор оцењује изврсност, утицај и реализацију сваког пројекта са прелиминарне ранг листе са по највише 10 поена. Програмски одбор може од руководиоца пројекта захтевати ребаланс буџета.

Руководиоци пројеката са те листе усмено презентују своје предлоге пред Програмским одбором, а сваки члан Програмског одбора оцењује презентацију са највише 5 поена.

Оцена коју даје Програмски одбор је аритметичка средина оцена које су дали чланови Програмског одбора, а максимална оцена другог степена евалуације је 35 поена.

По завршеним презентацијама, Програмски одбор формира коначну оцену евалуације, која је збир поена из првог и другог степена евалуације. Максимална коначна оцена је 100 поена.

На основу коначне оцене, Програмски одбор формира ранг листу предлога пројеката који су задовољили оба степена евалуације и који ће бити финансирани у оквиру расположивих средстава Програма. Руководиоци пројеката биће обавештени о статусу свог предлога.

Захваљујемо Вам се на интересовању и уложеном труду!

Позивамо вас да наставите да пратите јавне позиве Фонда за науку Републике Србије и конкуришете на њих.

С поштовањем,

Фонд за науку Републике Србије