BREATHE

Информације о пројекту:

Техничко-технолошке науке

Детекција и квантификација биоаеросола од значаја за здравље људи и биљака у реалном времену

Биоаеросоли спадају међу најсложеније састојке атмосфере. Моноги су важни патогени биљака или алергени. Главни циљ BREATHE пројекта је да постави основе за напредну дијагностику атмосфере у реалном времену, у Србији. Пројекат ће применом информационих технологија, унапредити употреб проточне цитометрије у аеробиолошким истраживањима. Уређај Rapid-E је направљен за узорковање и анализу суспендованих честица у ваздуху, у реалном времену, и бележи податке о расејавању светлости, спектре флуоресценције и време живота сигнала флуоресценције. Међутим, рад са великом количином различитих података захтева избор одговарајућег метода вештачке интелигенције при њиховој обради. BREATHE ће се бавити испитивањем варијабилности емисије светлости за изабране биоаеросоле различите старости и влажности који одговарају стању у атмосфери. Проучаваће се примена нових алгоритама за обраду слике ради реконструкције информације о морфологији честица, из сигнала расејања светлости. У пројекту ће се користити методе вештачке интелигенције и науке о подацима како би се направио класификациони модел машинског учења за препознавање и бројање честицама у реалном времену.Такође, помоћу метода за објашњење рада модела добиће се инофрмација о најважнијим обележјима које модел користи при анализи. Ово ће омогућити укључивање доменског знања у модел који је превазходно заснован на подацима и бољу класификацију честица. Очекује се да ће примена концепта преношења наученог побољшати општост класификационог модела и самим тим његову употребу на другим мерним уређајима. Резултати истраживања имају велики потенцијал да доведу Србију на водећу позицију у области аеробиологије и атмосферске дијагностике. Спровођење овог пројекта је пример како модерна група за атмосферску дијагностику, која окупља истраживаче из области аеробиологије, физике, хемије и науке о подацима, треба да буде организована.

Бранко Шикопарија

  • Гордан Мимић
  • Сања Брдар
  • Предраг Матавуљ
  • Марко Панић
  • Мира Станковић

Укупан буџет износи 171,064.50 еура.

Проценат по групама

  • Плате
  • НИО
  • Опрема и потрошни материјал
  • Остали трошкови