OБАВЕШТЕЊЕ О ПОМЕРАЊУ РОКОВА НА ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ФОНДА ЗА НАУКУ

У складу са тренутном ситуацијом изазваном пандемијом корона вируса и уведеног ванредног стања у Републици Србији, Фонд за науку помера рок за подношења предлога пројеката у отвореном позиву програма ИДЕЈЕ као и рокове за почетак реализације пројеката у оквиру програма Фонда за науку Републике Србије.

Рокови се померају за онолики број дана колико буде трајало ванредно стање, с тим да постоји могућност даљег продужења рокова док се не стекну услови за нормално одвијање активности на пројектима.

Програм ИДЕЈЕ: Рок за подношење пријава предлога пројеката у оквиру овог програма ће бити продужен за онолики број дана колико буде трајало ванредно стање.

Фонд за науку ће благовремено, када се за то стекну услови престанком ванредног стања, објавити обавештење о новом датуму који ће бити крајњи рок за подношење предлога пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ.

Програм за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС: Почетак реализације пројеката чије је финансирање одобрено у оквиру ПРОМИС-а ће бити померен за онолики број дана колико буде трајало ванредно стање, с тим да постоји могућност даљег померања почетка реализације пројеката док се не стекну услови за нормално одвијање активности на пројектима.

Фонд за науку ће директно контактирати путем мејла пројеката све руководиоце пројеката чији су пројекти одобрени за финансирање и обавестити их о предстојећим активностима  и почетку реализације пројеката. 

Програм сарадње српске науке са дијаспором – Ваучери за размену знања: Осим наведеног померања у складу са дужином трајања ванредног стања, почетак реализације овог програма ће бити посебно размотрен због специфичности програма који подразумева међународна путовања тј. коришћење међународног саобраћаја.

Фонд за науку ће директно контактирати путем мејла све руководиоце пројеката чији су пројекти одобрени за финансирање (као и оне чији су предлози пројеката тренутно у завршној фази пред усвајање коначне одлуке), и обавестити их о новим датумима и предстојећим активностима.