ПРОМИС – Обавештење о потписивању уговора о финансирању реализације пројекта

У складу са планираним активностима, Фонд за науку обавештава све руководиоце ПРОМИС пројеката да ће у наредним данима бити организовано потписивање уговора о финансирању реализације пројеката.

Како бисмо наредне кораке реализовали на што безбеднији и ефикаснији начин, у складу са тренутном ситуацијом изазваном пандемијом корона вирусa, преузимање уговора и достављање документације ће се одвијати кроз унапред заказане термине, уз поштовање свих мера безбедности.

Руководиоци пројеката који су доставили сву тражену документацију и добили потврду од Фонда за науку да је документација исправна ће путем мејла бити обавештени о терминима када могу да дођу у просторије Фонда за науку и  преузму примерке уговора које ће бити у обавези да доставе на потпис свим НИО које учествују на пројекту. По потписивању уговора, потребно је да Фонду за науку врате потписани примерак уговора са  документацијом коју су у обавези да доставе сходно уговору (попут етичких сагласности и друге документације, уколико је применљиво).

Уплата средстава за први квартал ће бити извршена по достављању потписаних уговора и пропратне документације.

Руководиоце пројеката који из оправданих разлога нису обезбедили сву тражену документацију или нису завршили потребне процедуре, молимо да провере статус процедуре и обавесте Фонд за науку. Фонд за науку ће за њих организовати додатне термине у току наредне недеље.

Уколико руководилац пројекта није у могућности да дође лично, може писаним овлашћењем да овласти друго лице да преузме примерке уговора и да обавести Фонд за науку (на имејл: promis@fondzanauku.gov.rs) о лицу које ће преузети примерке уговора.

Молимо све истраживаче да због тренутне ситуације са пандемијом COVID-19, при доласку у Фонд за науку обавезно носе маску и рукавице.