СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ COVID-19: У евалуацији 126 пројеката

Фонд за науку обавештава руководиоце и чланове научних тимова који су конкурисали за Специјални програм истраживања COVID-19 да је евалуација пројеката још увек у току.

Након затварања позива и административне провере, на евалуацију је упућено 126 предлога пројеката из области (био)медицинских наука, (био)медицинског инжењерства и информационих технологија, економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима.

Због стратешког значаја овог програма, као и важности да се сваки од 126 предлога пројеката пажљиво размотри и оцени, завршетак евалуација се планира током следеће недеље.

У складу са предвиђеним активностима, завршни састанци Програмског одбора биће одржани почетком наредне недеље, након чега ће бити комплетирани финални коментари и препоруке за финансирање пројеката.

Руководиоци пројеката ће бити обавештени о статусу свог предлога пројекта најкасније до краја следеће недеље.