СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ COVID-19: Коначна ранг листа пројеката одобрених за финансирање

У оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19, Фонд за науку ће финансирати 14 пројеката – 11 из области биомедицинских наука, 2 из области економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима и 1 пројекат из области биомедицинског инжењерства и информационих технологија, са укупним буџетом од скоро 2.000.000 евра.

Специјални програм истраживања COVID-19 има за циљ финансирање научноистраживачких пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на актуелну пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва. Програм обухвата развој примењивих решења, подржава примењена научна истраживања, креирање интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова и конзорцијумско подношење предлога пројеката. Програмом се подстичу пројекти који могу понудити решења која доприносе остварењу циљева Програма у што краћем временском року.

Због важности теме и потребе да се предлози пројеката у што краћем року припреме, оцене и почну са реализацијом, овај програм је предвидео подношење скраћеног предлога пројеката у првој фази, и подношење целокупног предлога пројекта у другој фази само за оне пројекте који остваре потребан број поена према свим дефинисаним критеријумима, а који према редоследу прелиминарне ранг листе из ове фазе евалуације улазе у двоструки расположиви буџет програма. На Јавни позив овог Програма који је затворен 11.06.2020. године конкурисали су истраживачки тимови са 129 скраћена предлога пројеката. Након административне провере, у први круг евалуације је прослеђено укупно 126 предлога, након чега су у други круг позвани тимови 26 најбоље рангираних скраћених предлога пројеката према горе наведеној процедури. Чланови ових тимова су у периоду од 22. јула до 12. августа припремали и подносили целокупне предлоге пројеката који су затим евалуирани.

Од 126 скраћених предлога пројеката, критеријум за квалификацију за други круг евалуације није испунило 59 предлога пројеката (њихова укупна средња оцена је била мања од 10 поена, или је неки од појединачних критеријума био оцењен са мање од 3 поена).

Критеријуме за квалификацију за други круг евалуације испунило је 67 предлога пројеката (укупна средња оцена 10 или више поена и минимум три поена по сваком критеријуму). Међутим према правилима Програма и листи Скраћених предлога, у други круг евалуације су позвани само највише рангирани пројекти чији се кумулативни укупни буџети (укључујући и проширене буџете предлога пројеката који захтевају набавку или надоградњу капиталне опреме) налазе у оквиру двоструког износа расположивог буџета. На овој листи нашло се 26 предлога пројеката.

У другом кругу, седмочлани Програмски одбор за евалуацију је оцењивао пристигле целокупне предлоге пројеката и формирао ранг листу која укључује најбоље рангиране предлоге чији буџети кумулативно не прелазе износ буџета Програма. Програмски одбор за евалуацију је проследио ранг листу Научном савету који је на њу дао позитивно мишљење. На основу достављене ранг листе и позитивног мишљења Научног савета, Управни одбор Фонда за науку донео је одлуку о усвајању коначне листе пројеката коју чини укупно 14 најбоље рангираних пројеката који су задовољили оба степена евалуације.

Укупан буџет одобрених пројеката износи 1.975.435,71 евра. Минимални одобрени буџет пројекта износи 46.866 евра, док је максималан одобрени буџет пројекта 406.612 евра.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београда (13) и Крагујевца (1), а као партнери на пројекту учествују  научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Крагујевца и Новог Пазара.

На одобреним пројектима Специјалног програма истраживања COVID-19 учествоваће укупно 131 истраживач из научноистраживачких организација из Београда, Новог Сада, Новог Пазара и Крагујевца.  

Коначну листу одобрених пројеката можете погледати на следећем ЛИНКУ.

Руководиоци пројеката ће путем мејла добити резултате евалуације за свој предлог пројекта у току сутрашњег дана.

Почетак реализације пројеката се очекује у другој половини октобра 2020. године, а средства су обезбеђена из кредита Светске банке, пројекат SAIGE. Честитамо свим научним тимовима којима су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на труду и интересовању.