Затворен Јавни позив за Програм ИДЕЈЕ

Јавни позив Фонда за науку за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ званично је затворен.

На овај Програм истраживачи су конкурисали са укупно 915 предлога пројеката. Програм ИДЕЈЕ је до сада највећи програм Фонда за науку са укупним опредељеним буџетом од 24.000.000€

Укупан буџет свих пристиглих предлога пројеката је 241.861.988€. Hajмањи предложени буџет пројекта је 36.759€, а највећи 500.000€, док је просечна вредност траженог буџета 264.330€.

У оквиру 915 истраживачких тимова пријављено је укупно 9096 истраживача.

Носиоци предлога пројеката су истраживачи из научно-истраживачких организација из двадесет једног града Србије, и то: Београд (591 пројекат), Нови Сад (171), Ниш (51), Крагујевац (44), Косовска Митровица (16), Бор (11), Чачак (6), Лесковац (6),  Крушевац (3), Нови Пазар (3), Суботица (2), Краљево (2), Јагодина (1), Лепосавић (1), Панчево (1), Смедеревска Паланка (1), Сомбор (1), Сремска Каменица (1), Ужице (1), Врњачка Бања (1) и Зајечар (1).

Из области природно математичких наука стигло је 263 предлога пројеката, из техничко-технолошких наука 276, из (био)медицинских наука 168 и из друштвено-хуманистичких наука 208 предлога пројеката.

Програм ИДЕЈЕ је отворен за основна и примењена истраживања у свим научноистраживачким областима, а има за циљ финансирање пројеката базираних на изврсним идејама, које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде или друштва у целини.

Од 11. марта, када је Јавни позив за Програм ИДЕЈЕ расписан, Фонд за науку је активно комуницирао са заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

Ситуација изазвана пандемијом корона вируса и уведено ванредно стање у Републици Србији довели су до двоструког померања првобитно постављеног рока за подношење предлога пројеката – рок је са 6. јуна померен на 7. август, а потом на 7. октобар. На овај начин је пружена прилика свим заинтересованим научницима да превазићу потешкоће које су уследиле услед пандемије и припреме предлог истраживања за ИДЕЈЕ.

У наведеном периоду Фонд за науку је подршку током припреме пројеката пружао путем дигиталних канала комуникације и организовао 13 онлајн отворених врата путем софтверске платформе за видео конференцију на којима је учествовало укупно 688 истраживача. Питања и одговори са отворених врата су били објављивани на сајту Фонда за науку како би сви истраживачи имали приступ свим информацијама. Током припреме програма, Фонд је одговарао на преко 3000 мејлова у вези са Програмом и објављено је 1096 одговора на постављена питања са отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру Програма ИДЕЈЕ биће путем мејла обавештени о пријему предлога пројекта. 

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози који испуњавају услове Програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката  у оба степена ће обављати инострани стручњаци, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Програмом.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће истраживаче обавештавати путем мејла, као и на званичном сајту и мрежама Фонда за науку.

Почетак реализације пројеката се очекује у септембру 2021. године, а одобрени пројекти ће се реализовати у периоду до три године.