ПРОМИС програм – Надзорне посете

У оквиру активности праћења реализације ПРОМИС пројеката, Фонд за науку Републике Србије посетио је пројектни тим IN-DEPTH. Ово је прва надзорна посета Фонда за науку као део редовних активности које имају за циљ праћење извршења пројектних обавеза, али и упознавањe са пројектним тимом. Руководилац и чланови тима овом приликом су приказали досадашње резултате, купљену опрему и потрошни материјал који су планирани буџетом пројекта.

Посети су се придружиле и проф. др Маријана Дукић Мијатовић, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и др Милица Ђурић Јовичић, в. д. директора Фонда за науку Републике Србије.

Фонд за науку Републике Србије ће у наредном периоду наставити надзорне посете пројектним тимовима у оквиру ПРОМИС програма.