Програм ИДЕЈЕ: Повећан буџет и већа подршка за научнике

Фонд за науку Републике Србије са задовољством обавештава руководиоце и чланове пројектних тимова да ће у оквиру Програма ИДЕЈЕ за финансирање бити подржан већи број пројеката него што је иницијално планирано! Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Владе Републике Србије и Светске банке, расположиви буџет програма ИДЕЈЕ повећан је за 6.000.000 евра.

Програм ИДЕЈЕ је отворен за основна и примењена истраживања у свим научноистраживачким областима и као такав је по свом обиму, буџету и критеријумима, највећи и најкомплекснији програм Фонда за науку РС, има сложене критеријуме и процедуре евалуације у чију реализацију је укључено више од 1000 рецензената из 60 земаља света и 20 чланова Програмског одбора који ће у другом степену евалуације радити у оквиру 4 експертска панела.

Тренутно је у току први степен евалуације предлога пројеката на којој ради више од 1000 иностраних стручњака из преко 60 земаља света. Сваки предлог пројекта оцењују независни рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације. Рецензенти оцењују свако питање нумерички и описно, према унапред дефинисаном формулару у који су истраживачи имали увид  приликом припреме предлога пројеката.

Захваљујемо се научној заједници на великом интересовању и разумевању да оцењивање 789 пројеката представља изузетно обиман и сложен посао, посебно у отежаним условима рада изазваним пандемијом Ковид-19.

Почетак другог степена евалуације се очекује у другој половини октобра. С обзиром на повећање буџета што ће резултирати повећањем броја пројеката који ће бити позвани у други степен евалуације, и сама евалуација ће трајати дуже него што је првобитно планирано.

Други степен евалуације предлога пројеката ће вршити Програмски одбор за евалуацију који чине четири експертска панела, у сваком по пет стручњака: (1) Панел за природне науке; (2) Панел за техничко-технолошке науке; (3) Панел за (био)медицинске науке; и (4) Панел за друштвене и хуманистичке науке.

Имајући у виду да су чланови програмског одбора тј. експертских панела међународни стручњаци који живе и раде у различитим земљама света, њихово учешће и организација евалуације (уживо или online) ће такође бити пажљиво усклађени са епидемиолошким условима и мерама, као и са правилима путовања и епидемиолошким мерама земље у којој они бораве.

Усмено представљање предлога пројеката који буду позвани у други степен евалуације, планирано је током новембра, док је завршетак другог степена евалуације планиран за крај новембра 2021. године.

Почетак реализације пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ очекује се до краја 2021. године.