ПРОГРАМ ИДЕЈЕ: Коначна ранг листа пројеката одобрених за финансирање

У оквиру Програма ИДЕЈЕ, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне три године финансирати 105 пројеката на којима ће учествовати 1.064 истраживача из 98 научно-истраживачких организација.

На Програм ИДЕЈЕ, највећи и најкомплекснији програм Фонда за науку, конкурисало је 9.096 истраживача из 202 научно-истраживачке организације са 917 предлога пројеката. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације, у други степен евалуације је упућено 223 предлога пројекта.

У оквиру другог степена евалуације у просторијама Фонда за науку одржано је и представљање 223 предлога пројекта пред тематским експертским панелима. Други степен евалуације предлога пројеката вршио је Програмски одбор за евалуацију који чине четири експертска панела, у сваком по пет иностраних стручњака са међународно признатом професионалном каријером и искуством у евалуацији међународних истраживачких пројеката: (1) Панел за природне науке; (2) Панел за техничко-технолошке науке; (3) Панел за (био)медицинске науке и (4) Панел за друштвене и хуманистичке науке. Максимална оцена коју Експертски панел може да додели је 35 поена, оцењујући притом изврсност, утицај, реализацију и презентацију. Да би прошао други степен евалуације, сваки предлог мора да добије најмање 70 % максималног укупног броја поена, односно укупна средња оцена мора бити најмање 24,5 поена.

Коначна оцена предлога пројекта се формира на основу резултата оба степена евалуације. Максимална укупна средња оцена из оба степена евалуације је 100 поена. Укупна средња оцена из првог степена евалуације се скалира на 65 % и сабира са укупном средњом оценом коју је дао Експертски панел.

Експертски панел сваког потпрограма саставља финалну ранг листу за тај потпрограм, која укључује најбоље рангиране предлоге пројеката према укупном броју поена из оба степена евалуације, чији буџети кумулативно не прелазе половину укупног буџета сваке одговарајуће подлисте, тј. потпрограма, као што је прописано Актом о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ.

На коначним ранг листама пројеката који су одобрени за финансирање налази се 105 пројеката: 39 из природних наука са укупним буџетом од 11,82 милиона евра, 23 из техничко-технолошких наука са укупним буџетом од 6,56 милиона евра, 19 из (био)медицинских наука са укупним буџетом од 5,66 милиона евра и 24 из друштвених и хуманистичких наука са укупним буџетом од 5,95 милиона евра.

Укупан буџет одобрених пројеката износи 29.999.198,17 евра. Минимални одобрени буџет пројекта износи 67.944 евра, док максимални одобрени буџет пројекта износи 499.535 евра.

Носиоци пројеката су научно-истраживачке организације из Београда (84), Новог Сада (14),  Ниша (5), Чачка (1), Крагујевца (1), а као партнери на пројекту учествују научноистраживачке организације из Београда, Бора, Чачка, Крагујевца, Ниша, Новог Сада, Сомбора, Суботице и Врања.

Међу 105 одобрених пројеката за финансирање нашло се 98 научно-истраживачких организација: 56 факултета, 36 институтa, 3 иновациона центра и 3 универзитета.

Одобреним пројектима руководи 57 научница и 48 научника из Србије.

Коначне ранг листе пројеката који су одобрени за финансирање:

Коначна ранг листа пројеката из области природних наукаЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области техничко-технолошких наукаЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области (био)медицинских наукаЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наукаЛИСТА

Детаљнија анализа оба степена евалуације предлога пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ ће бити објављена 01. децембра 2021. године, када ће и руководиоци пројеката путем мејла добити резултате евалуације за свој предлог пројекта.

Фонд за науку ће у наредном периоду обавестити руководиоце, чији су предлози пројеката одобрени за финансирање, о наредним корацима и припреми документације за потписивање уговора о финансирању реализације пројеката.

Средства су обезбеђена из буџета Републике Србије и пројекта Светске банке – пројекат Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project (SAIGE).

Честитамо свим истраживачким тимовима и научно-истраживачким организацијама којима су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на уложеном труду и интересовању за Програм ИДЕЈЕ!

Подсећамо истраживаче да Фонд за науку планира отварање два нова програма у децембру ове године, као и три нова програма у марту 2022. године. Позивамо вас да наставите да пратите јавне позиве Фонда за науку Републике Србије и конкуришете на њих.