Отворен јавни позив за Програм ИДЕНТИТЕТИ

Фонд за науку Републике Србије отворио је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката из области друштвено-хуманистичких наука. 

Програм ИДЕНТИТЕТИ намењен је развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких наука. Циљеви Програма су:

  • Подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у области друштвено-хуманистичких наука;
  • Афирмација значаја друштвено-хуманистичких наука за образовање и друштво у целини;
  • Унапређење међународне видљивости и сарадње у предметном домену науке.

Основни тематски оквири Програма су: Носиоци идентитета: језик, писмо, историја, религија, културна баштина; Етнички и национални идентитети; Простор и идентитет: региони, територије, границе и миграције; Политике идентитета, право, безбедност и дипломатија; Социјални, индивидуални и психолошки идентитети; Родни идентитети и заједнице; Идентитет, књижевност и уметност; Идентитети,економија, образовање, медији и дигитализација. Поред наведеног, уз образложење се могу предложити и друге тематске области из друштвено-хуманистичких наука које се баве идентитетом, а које су од значаја за Републику Србију.

У овом Програму право учешћа имају акредитоване НИО у Републици Србији, по правилу, у оквиру друштвено-хуманистичких наука, у својству Носиоца пројекта или Учесника пројекта.

Укупан буџет Програма је 2.000.000 евра. Највећи буџет појединачног пројекта је 150.000 евра. Трајање пројекта је 24 месеци.

Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката отворен је од 14. марта 2022. године и трајаће до 20. маја 2022. године.

Све информације у вези са Програмом ИДЕНТИТЕТИ можете погледати на овом ЛИНКУ.