Саопштење за јавност

Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку Републике Србије оглашавају се јавно поводом изнетих коментара на пословање и транспарентност у раду ове две угледне државне институције.

Фондове за иновациону делатност и науку, Министарство просвете, науке и технолошког развоја изградило је са мандатом да финансирају иновације и науку и пруже свеобухватну подршку нашој привреди и академској заједници, руководећи се међународно признатим стандардима и добрим праксама.

Од почетка рада, ова два фонда граде своју позицију као делотворан, поуздан и ефикасан партнер у развоју друштва заснованог на знању, науци и иновацијама. Имајући у виду карактеристике финансирања иновационе делатности и науке, фондови од самог почетка примењују начела међународне експертске евалуације пројеката и своје процедуре заснивају на смерницама Европске комисије за набавке и доделу бесповратних средстава из претприступних фондова Европске уније, познатије као PRAG.

Такође, праћење и ревизија рада фондова и међународних пројеката, путем којих се финансирају крајњи корисници, контролише се од стране независних ревизорских институција, као и Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и Генералног директората за европску суседску политику и проширење (DG NEAR).

У том смислу, све неосноване изјаве изнете у јавности сматрамо злонамерним, јер могу нанети штету у напорима за изградњу здравог научног и иновационог окружења у Србији као предуслова за развој науке, економије и целокупног друштва. 

Имајући у виду важност процедура у раду, као и значај отворене комуникације, обе институције имају посебне контакт адресе за све оне који имају коментаре или конструктивне предлоге за унапређење процедура, сарадње или транспарентности у раду.
Контакт адреса Фонда за иновациону делатност: office@inovacionifond.rs
Контакт адреса Фонда за науку Републике Србије: misljenje@fondzanauku.gov.rs