Програм ПРИЗМА – Затворен Јавни позив

Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ПРИЗМА званично је затворен 14.10.2022. у 15 часова.

За овај Програм истраживачи су конкурисали са укупно 656 предлога пројеката.

Програм ПРИЗМА је програм Фонда за науку који је намењен основним и примењеним истраживањима из свих научних области, у оквиру кога пројекти немају унапред задате теме. Буџет Програма ПРИЗМА износи 25.000.000€. Укупан буџет свих пристиглих предлога пројеката је 175.209.661€. Hajмањи буџет предложеног пројекта је 71.228,13€, а највећи 300.000€, док је просечна вредност 267.027,59€.

Носиоци пројеката су факултети и институти из Београда, Новог Сада, Ниша, Крушевца, Чачка, Крагујевца, Зрењанина, Бора, Приштине, Краљева, Лесковца, Јагодине, Лешка, Ужица, Панчева, Новог Пазара, Призрена, Сремске Каменице, Сомбора, Смедеревске Паланке, Суботице и Врњачке Бање.

Програм ПРИЗМА финансира се средствима из буџета Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), ИПА средстава Европске уније и кроз „SAIGE” Пројекат Светске банке.

Од 30. јуна, када је Јавни позив за Програм ПРИЗМА расписан, Фонд за науку је активно комуницирао са заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

У периоду док је Јавни позив био отворен, Фонд за науку је подршку током припреме пројеката пружао путем дигиталних канала комуникације и организовао 8 онлајн отворених врата путем платформе за видео конференцију на којима је учествовало укупно 1249 истраживача. Питања и одговори са отворених врата су били редовно објављивани на сајту Фонда за науку како би сви истраживачи имали приступ свим информацијама. Током припреме програма, Фонд је одговарао на 636 мејлова у вези са Програмом и на интернет страници позива објављено је 864 одговора на постављена питања са отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру Програма ПРИЗМА путем мејла су добили обавештења о пријему предлога пројекта.

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози који испуњавају услове Програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката у оба степена ће обављати инострани стручњаци, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Актом Програма ПРИЗМА.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће истраживаче обавештавати путем мејла, као и на званичном сајту и друштвеним мрежама Фонда за науку.

Захваљујемо се свим истраживачицама и истраживачима који су исказали интересовање за овај програм и са којима смо имали прилику да комуницирамо у периоду отвореног јавног позива.