Зелени програм сарадње науке и привреде – Затворен Јавни позив

Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде званично је затворен 11.10.2022. у 15 часова.

За овај Програм истраживачи су конкурисали са укупно 26 предлога пројеката.

Зелени програм сарадње науке и привреде је програм Фонда за науку намењен примењеним истраживањима у области смањења загађења животне средине, чији је крајњи циљ имплементација нових научних решења у привреди. Буџет програма износи 3.500.000 €. Укупан буџет свих пристиглих предлога пројеката је 4.893.663,44 €. Hajмањи буџет предложеног пројекта је 120.000 €, а највећи 200.000 €, док је просечна вредност 188.217,82 €.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Крагујевца, Ниша, Бора, Приштине, Чачка и Новог Пазара.

Од 30. јуна, када је Јавни позив за Зелени програм сарадње науке и привреде расписан, Фонд за науку је активно комуницирао са заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

У периоду док је Јавни позив био отворен, Фонд за науку је подршку током припреме пројеката пружао путем дигиталних канала комуникације и организовао 8 онлајн отворених врата путем платформе за видео конференцију на којима је учествовало укупно 130 истраживача. Питања и одговори са отворених врата су били редовно објављивани на сајту Фонда за науку како би сви истраживачи имали приступ свим информацијама. Током припреме програма, Фонд је одговарао на 51 мејл у вези са Програмом и на интернет страници позива објављено је 115 одговора на постављена питања са отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде путем мејла добијају обавештења о пријему предлога пројекта.

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози који испуњавају услове Програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката у оба степена ће обављати инострани стручњаци, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Актом Зеленог програма сарадње науке и привреде.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће истраживаче обавештавати путем мејла, као и на званичном сајту и друштвеним мрежама Фонда за науку.

Захваљујемо се свим истраживачицама и истраживачима који су исказали интересовање за овај програм и са којима смо имали прилику да комуницирамо у периоду отвореног јавног позива.