Зелени програм сарадње науке и привреде – одобрено 20 пројеката у мисији смањења загађења животне средине!

У оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 20 пројеката на којима ће учествовати 215 истраживача из 37 научноистраживачких организација.

Савремени свет се суочава са великим изазовом када је у питању загађење природног окружења – земља, вода и ваздух постају све угроженији ресурси. У борби за здравију планету коју ћемо оставити будућим генерацијама кључну улогу ће имати – наука. Кроз развој иновативних решења наука може помоћи у стварању света у коме човек и природа могу функционисати заједно на одрживи начин. Ипак, да би научна истраживања пронашла пут практичне примене, веома је важно да научници заједно са привредом развијају решења која ће моћи да се примене у свим сферама живота: од индустрије до свакодневног живота.

Имајући у виду важност ове мисије, Фонд за науку Републике Србије је отворио Зелени програм сарадње науке и привреде који је намењен пружању практичне подршке сарадњи науке и привредног сектора, засноване на коришћењу расположивих научних потенцијала, као и подршке одрживом развоју и подизању нивоа квалитета животне средине. Програм се заснива на Програму РАЗВОЈ и у складу је са националним стратегијама, као и стратегијом Европске уније „Пут до здраве планете“ и акционим планом „Према нултој стопи загађења ваздуха, воде и земљишта“.

На основу двостепене евалуације пројеката коју су обављали међународни евалуатори, 20 научноистраживачких пројеката је одобрено за финансирање у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде.

Укупан буџет одобрених пројеката износи 3.500.000 евра, а средства су обезбеђена из буџета Републике Србије. Минимални одобрени буџет пројекта износи 140.503,21 евра, док максимални одобрени буџет пројекта износи 191.237,93 евра.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београдa (12), Новог Сада (6), Крагујевца (1), Чачка (1), а као партнери на пројекту учествују научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Бора, Новог Пазара и Косовске Митровице.

Пројекти одобрени за финансирање ће у наредне 2 године развијати решења у различитим областима које ће допринети смањењу загађења ваздуха, воде и земљишта. Теме којима ће се истраживачки тимови бавити тичу се обнове деградираних екосистема, смањења загађења животне средине узрокованог органским загађивачима, микропластиком, отпадом, пестицидима и другим штетним материјама.

Друга област којом ће се истраживачи бавити обухвата решења која ће допринети развоју одрживих индустријских система и пословних модела који смањују загађење средине. У фокусу су чистије технологије и дигитална трансформација индустрије – развој модела заснованих на вештачкој интелигенцији који ће омогућити ефикасније суочавање индустрије са емисијом гасова и штетних супстанци.

Када је у питању управљање отпадом – научници ће развијати решења која ће допринети ефикаснијим управљањем пластичним материјалима, батеријама, опасним хемикалијама, постојаним органским загађивачима и тешким металима.

Коначну ранг листу пројеката одобрених за финансирање можете преузети ОВДЕ.

Фонд за науку ће путем имејла обавестити руководиоце, чији су предлози пројеката одобрени за финансирање, о наредним корацима и припреми документације за потписивање уговора о финансирању реализације пројеката.

Честитамо свим истраживачким тимовима и научноистраживачким организацијама чији су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на уложеном труду и интересовању за Зелени програм сарадње науке и привреде.