Промењена динамика извештавања на програмима ИДЕНТИТЕТИ, Зеленом програму сарадње науке и привреде и Програму ПРИЗМА

Фонд за науку Републике Србије иницирао је промену динамике извештавања са тромесечног на шестомесечни период, имајући у виду да је овај период адекватнији за извештавање о постигнутим научним резултатима и другим пројектним активностима.

На седници Владе, одржаној 29. јуна 2023. године усвојена је измена Аката програма ИДЕНТИТЕТИ, Зеленог програма сарадње науке и привреде и Програма ПРИЗМА, чиме је ова измена званично окончана и одобрена, те вас обавештавамо да ће се у оквиру ових програмаИнформације о напретку пројекта подносити на шестомесечном нивоу. Иста ова процедура је већ уграђена и у нове програме Фонда за науку у 2023. години – ПРОМИС 2023, Дијаспора 2023 и ИДЕЈЕ 2023.

Уз шестомесечну Информацију о напретку пројекта, руководиоци неће морати да достављају пратећу документацију (административну и финансијску), већ се она чува у архиви пројекта и доставља по посебном упиту.

Поред информација о напретку пројекта које се достављају на шестомесечном нивоу, Руководилац доставља Фонду за науку РС Годишњи и Завршни извештај. За сваки извештајни период детаљно ће се проверавати комплетна документација одређеног броја пројеката, који се бирају по случајном узорку, по правилу 10% пројеката за сваки извештајни период.

У складу са овим изменама, Фонд за науку ће свим Руководиоцима пројеката благовремено доставити Упутство за подношење Информација о напретку пројекта, које ће Руководиоци пројеката достављати у року од 15 дана од завршетка шестог месеца за тај период за који се подносе.

Фонд за науку РС може да тражи на увид и проверу документацију пројекта било када током трајања пројекта

Актa програма са усвојеним изменама се налазе у оквиру страница програма.