ПРОГРАМ ПРИЗМА: Завршен први степен евалуације предлога пројеката

Фонд за науку Републике Србије обавештава руководиоце и чланове пројектних тимова који су конкурисали на Програм ПРИЗМА да је званично завршен први степен евалуације предлога пројеката.

На Програм ПРИЗМА аплицирало је 656 истраживачких тимова, а након административне провере коју је обавио Фонд за науку Републике Србије, 647 предлога пројеката је упућено у први степен евалуације.

Први степен евалуације предлога пројеката спровела је European Science Foundation, иностранa агенцијa специјализована за евалуацију научних пројеката и са дугогодишњим искуством у овом домену. Сваки предлог пројекта, у складу са Актом Програма ПРИЗМА, оцењивали су инострани рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације дефинисаним Актом Програма ПРИЗМА.

У складу са Актом Програма ПРИЗМА за сваки од 6 потпрограма формирана је прелиминарна ранг листа предлога пројеката који су задовољили критеријуме првог степена евалуације и која укључује највише рангиране пројекте према броју поена остварених током првог степена евалуације. Ранг листе пријављених предлога пројеката сваког потпрограма су уређене по опадајућем редоследу вредности оцене рецензената након прве фазе евалуације. За ранг листу у оквиру сваког потпрограма је одређен број поена које предлог пројеката мора да оствари како би се упутио у други степен евалуације: за потпрограме природне науке, техничко-технолошке науке и биомедицинске науке је праг проласка 82 поена; за потпрограм биотехничке науке 80 поена; за потпрограм друштвене и хуманистичке науке 79,5 поена и за потпрограм вештачка интелигенција праг проласка за предлог пројекта је 73 поена.

На прелиминарној ранг листи пројеката који се упућују у други степен евалуације налази се 189 предлога пројекта.

Други степен евалуације предлога пројеката ће вршити Програмски одбор за евалуацију предлога пројеката у оквиру Програма ПРИЗМА који чини шест експертских панела, у сваком по три до пет стручњака: (1) Панел за природне науке; (2) Панел за техничко-технолошке науке; (3) Панел за биотехнолошке науке, (4) Панел за биомедицинске науке, (5) Панел за вештачку интелигенцију, (6) Панел за друштвене и хуманистичке науке.

Укупан буџет за Програм ПРИЗМА је 25.000.000 евра, а средства су обезбеђена из буџета Републике Србије и ИПА средстава Европске уније кроз „SAIGE” Пројекат (Пројекат акцеларије иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији).

Руководиоци предложених пројеката су путем мејла добили обавештење о резултатима првог степена евалуације.

Захваљујемо се свим учесницима на исказаном интересовању и труду.