Програм Доказ концепта – Затворен Јавни позив

Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру програма Доказ концепта, званично је затворен 15.9.2023. године у 15 часова.

До затварања Јавног позива поднето је укупно 184 предлога пројеката.

Програм Доказ концепта је намењен тестирању научних идеја, хипотеза, или претпоставки са могућностима комерцијалне примене.

Програм Доказ концепта ће бити усмерен на подстицање сарадње науке и привреде. Програм обухвата тестирање научног концепта, који би, ако се кроз истраживање покаже технички изводљивим, представљао основу за будуће комерцијалне производе и услуге.

Буџет програма Доказ концепта износи 1.000.000 €, док је максималан буџет пројекта до 2.400.000 РСД. Трајање програма је 12 месеци.

Средства за реализацију програма Доказ концепта су обезбеђена кроз Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији (Пројекат SAIGE), партнерски пројекат Републике Србије, Европске уније и Светске банке.

Од 30. јуна 2023. године, када је Јавни позив за програм Доказ концепта расписан, Фонд за науку је активно пружао подршку заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

У овом периоду, Фонд за науку је организовао 4 онлајн Отворена врата на којима је учествовало укупно 234 истраживача, као и 1 радионицу за питања етике, животне средине и социјалног утицаја, на којој су учествовала 54 истраживача.

У процесу отвореног Јавног позива, Фонд за науку је одговорио на више од 90 мејлова у вези са Програмом, а на интернет страници позива објављено јеСа 96 одговора на постављена питања са Отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру програма Доказ концепта, путем мејла су добили обавештења о пријему предлога пројекта.

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози пројеката који испуњавају услове Програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката обавља Програмски одбор за евалуацију, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Актом програма Доказ концепта.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће руководиоце обавештавати путем мејла.

Захваљујемо се свим истраживачицама и истраживачима који су исказали интересовање за програм Доказ концепта.