ПРОМИС 2023 – За финансирање одобрено 30 пројеката младих истраживача и научника у раној фази каријере

У оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере – ПРОМИС 2023, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 30 пројеката на којима ће учествовати 156 истраживача из 42 научноистраживачкe организацијe. Укупан буџет одобрених пројеката износи 3,999,924.40 евра.

Програм ПРОМИС 2023 се финансира средствима из буџета Републике Србије и средствима Европске уније кроз пројекат „SAIGE” (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), партнерски пројекат Републике Србије, Европске уније и Светске банке посвећен јачању научних истраживања и иновативног предузетништва у Србији.

ПРОМИС 2023 је намењен изврсним пројектима младих истраживача и научника у раној фази каријере. Пројектима руководе доктори наука које су то звање стекли највише 7 година пре дана закључивања Јавног позива. Млади истраживачи и научници у раној фази каријере ће кроз овај програм имати прилику да постану самостални у свом истраживачком раду, граде и управљају сопственим тимовима, јачају капацитете за конкурисање на европском и светском нивоу и развијају нове идеје кроз реализацију основних и примењених истраживања у свим научним областима.

На Јавни позив за програм ПРОМИС 2023 је поднето 313 предлога пројеката. Након административне провере, коју је обављао Фонд за науку, у први степен евалуације је упућено 295 предлога пројеката. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти из научне области предложених пројеката, у други степен евалуације је упућено 64 предлога пројеката.

Други степен евалуације предлога пројеката вршио је Програмски одбор за евалуацију који чине 5 иностраних стручњака. Програмски одбор је на основу резултата другог степена евалуације, формирао предлог коначне ранг листе према расположивом буџету, тако да укупан потребан буџет за све пројекте прихваћене за финансирање не буде већи од укупног буџета програма, како је дефинисано Актом Програма ПРОМИС 2023. Предлог коначне ранг листе размотрио је Научни савет Фонда за науку и уз позитивно мишљење о процедуралној исправности, доставио је предлог Управном одбору Фонда за науку. Одлуку о усвајању Коначне листе пројеката одобрених за финансирање, донео је Управни одбор Фонда за науку.

На коначној листи пројеката који су одобрени за финансирање налази се 30 научноистраживачких пројеката.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београда (22), Новог Сада (5), Крагујевца (2) и Суботице (1). Као партнери на пројекту учествују научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Крагујевца и Чачка.

Од 30 пројеката који су одобрени за финансирање, жене руководе на 20 пројеката, док су мушкарци руководиоци 10 пројеката.

Руководиоци предлога пројеката су путем мејла добити обавештење о резултатима другог степена евалуације.

Честитамо свим истраживачким тимовима и научноистраживачким организацијама чији су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на уложеном труду и интересовању за програм ПРОМИС 2023.

Коначна ранг листа пројеката одобрених за финансирање у оквиру програма ПРОМИС 2023 – ЛИСТА.