Позив за пословне саветнике – Програм Доказ концепта

Фонд за науку Републике Србије расписује позив за пословне саветнике заинтересоване за менторство истраживачима чији пројекти ће бити финансирани у оквиру програма Доказ концепта.

Програм Доказ концепта намењен је истраживачима који препознају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм нуди финансијску и пословну подршку за тестирање научних идеја или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе. Сваки пројектни тим ком Пројекат буде одобрен за финансирање ангажоваће пословног саветника са званичне листе одобрене од стране Фонда за науку.

Циљеви програма су:
1. подршка трансформацији резултата истраживања у комерцијалне или друштвено корисне производе;

2. повећање броја и квалитета пројеката спремних за комерцијалну примену;

3. промовисање значаја интелектуалне својине (ИС) у научно-истраживачком раду.

Програм пружа подршку примењеним истраживањима у свим областима науке, која ће резултирати следећим:

  • Доказан концепт технолошке спремности (ТРЛ 2-3), односно минимално одржив производ (енг. Minimum Viable Product – МВП).
  • Анализа нивоа технолошке спремности и нацрт будуће пријаве патента, где је то применљиво; стратегија развоја ИС на проналаску, са детаљима о заштити права ИС за кратак временски период; избор адекватног облика заштите ИС за дати проналазак, са навођењем висине трошкова заштите за наредне 3 године.
  • Дефинисано власништво над ИС. Ако власништво над ИС није одређено у тренутку подношења Пријаве, неопходно је да се део средстава определи за правну помоћ како би се дефинисала власничка структура и обезбедили сви неопходни уговори у вези са тим. У завршном извештају неопходно је да се наведе јасна власничка структура над ИС, са објашњењима ко је власник/власници, у ком проценту и на који начин ће се вршити расподела прихода од комерцијализације међу власницима и другим ауторима, као и да се доставе копије свих пратећих уговора.
  • Образац за откривање проналаска, који садржи прелиминарну анализу тржишта, припремљен на основу предлога пословног саветника.

Трајање пројеката на програму Доказ концепта је највише 12 месеци.

Укупан буџет Програма је 1.000.000 €. 

Максимални буџет по пројекту је 2.400.000 динара.

Очекивано време ангажовања пословног саветника је од 5 до 10 радних дана по пројекту. 

Накнаде се исплаћују из средстава пројеката одобрених за финансирање, а по основу уговора који пословни саветник склапа са научно-истраживачком организацијом која је Носилац пројекта. Услуге пословног саветника могу бити планиране буџетом пројекта у износу до максималног бруто износа од 480.000 динара.

Изабрани пословни саветници ће договорити место обављања активности са корисницима средстава који их буду ангажовали и са њима потписати уговор у року од 30 дана након почетка реализације пројекта. Почетак реализације пројеката у оквиру Програма очекиван је у априлу 2024. године.

Енглески је радни језик за предложене пројекте, стога је познавање енглеског језика неопходно и за пословне саветнике.

Позив за пословне саветнике доступан је ОВДЕ.

Позивају се заинтересовани кандидати да доставе своје биографије на енглеском језику, заједно са попуњеним обрасцем за регистрацију који се налази ОВДЕ, и пошаљу оба фајла заједно на следећу мејл адресу: poslovni.savetnik@fondzanauku.gov.rs до недеље, 14. априла 2024. године, у 23:59 часова.