Програм ДИЈАСПОРА 2023 – Затворен Јавни позив

Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Програма подршке сарадњи са српском научном дијаспором – Заједнички истраживачки пројекти (ДИЈАСПОРА 2023) званично је затворен 28.03.2024. године.

На овај Програм, до 15.00 часова, поднето је 128 предлога пројеката.

Програм ДИЈАСПОРА 2023 подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог програма немају унапред задате теме.

Циљеви програма су: унапређење научне изврсности и релевантности истраживања у Србији успостављањем веза са истраживачима из српске дијаспоре користећи њихове компетенције и подршку кроз заједничке пројекте у земљи и иностранству, као и развој међународне сарадње, трансфер знања и технологија и укључивање научне дијаспоре у научноистраживачки рад и иновације у Републици Србији.

Програм ДИЈАСПОРА 2023 омогућава истраживачима да дефинишу заједничка истраживања, оформе нове тимове и сарађују са научноистраживачким организацијама у Србији и свету.

Буџет програма ДИЈАСПОРА 2023 износи 2.200.000€, док је максималан буџет пројекта до 200.000 евра.

Трајање пројеката је до 2 године.

Носиоци предлога пројеката су факултети и институти из Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Новог Пазара, Суботице, Сомбора, Лесковца и Косовске Митровице.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.

Oд 22. децембра 2023. године, када је Јавни позив за програм ДИЈАСПОРА 2023 расписан, Фонд за науку је активно пружао подршку заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

У овом периоду, Фонд за науку је организовао 6 онлајн отворених врата на којима је учествовало укупно 367 истраживача, као и један састанак са руководиоцима пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ који су планирали да се пријаве као руководиоци пројеката у оквиру програма ДИЈАСПОРА 2023.

У процесу отвореног јавног позива, Фонд за науку је одговорио на 284 мејла у вези са програмом, а на интернет страници позива објављено је 303 одговора на постављена питања са Отворених врата.

Сви руководиоци предложених пројеката који су поднели предлог пројекта у оквиру програма ДИЈАСПОРА 2023 путем мејла су добили обавештења о пријему предлога пројекта.

Поднети предлози пројеката се упућују на административну проверу, након чега ће предлози пројеката који испуњавају услове програма бити упућени на евалуацију. Евалуацију пројеката у оба степена ће обављати инострани стручњаци, према критеријумима и процедурама које су дефинисане Актом програма ДИЈАСПОРА 2023.

О наредним корацима и резултатима евалуације Фонд за науку ће руководиоце обавештавати путем мејла.

Захваљујемо се свим истраживачима и истраживачима који су исказали интересовање за овај програм.