Конференција о развоју ВИ – представљање кинеских и српских пројеката

Фонд за науку Републике Србије је заједно са Националном фондацијом за природне науке Републике Кине организовао онлајн конференцију посвећену развоју вештачке интелигенције са циљем размене искуства српских и кинеских научника у овој важној истраживачкој области.

Током конференције је представљено 5 пројеката српских научника и 5 пројеката кинеских научника који реализују пројекте развоја вештачке интелигенције у областима заштите животне средине и смањења загађења, индустрије 4.0 и интелигентних система у индустрији, медицине, енергетике и управљањa енергетским системима. На конференцији су представљени пројекти који су финансирани кроз програме Фонда за науку: MISSION 4.0 и ARTEMIS са Програма за развој пројеката из области ВИ, пројекти crAIRsis и INTELHEARТ са програма ПРИЗМА, као и пројекат АIАQUAMI који је подржан кроз програм ИДЕЈЕ. Конференција је омогућила да српски и кинески научници који раде у истим истраживачким областима и реализују истраживања са сличним темама представе своје пројекте, циљеве и резултате на којима раде са својим тимовима и да о томе дискутују са колегама. Током конференције је дискутовано о примени алгоритама вештачке интелигенције у борби против загађења вода, коришћењу машинског учења за развој кибернетско-физичких система који се користе у савременој индустрији, употреби вештачке интелигенције у раној дијагностици кардиоваскуларних обољења, коришћењу алгоритама ВИ и дубоког учења како би се истраживало и смањило загађење ваздуха, као и примени технологије базиране на вештачкој интелигенцији у ефикасном управљању енергетским системима.

Представници Фонда за науку РС су током конференције истакли да Фонд пружa подршку пројектима из области  вештачке интелигенције. Фонд за науку је у оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције подржао 12 пројеката из основних и примењених истраживања. Ова истраживања су развила решења из области машинског учења, обраде природног језика, говорне комуникације, интелигентних система, као и практична решења у области пољопривреде, енергетике, заштите животне средине и савремене индустрије. Осим тематског програма, Фонд за науку и кроз друге програме подржава пројекте из области вештачке интелигенције. Кроз програм ПРИЗМА, у оквиру потпрограма вештачка интелигенција, тренутно је подржано 8 пројеката. Такође, преко 40 пројеката је подржано кроз програме ИДЕЈЕ, ДИЈАСПОРА, Зелени програм сарадње науке и привреде и ПРОМИС 2023. Током 2024. године се планира отварање нових тематских програма посвећених области вештачке интелигенције.

Представници Националне фондације за природне науке Републике Кине су истакли да као државна организација посвећена подршци основним истраживањима у природним наукама, али и подршци друштвено-економском развоју кроз научна истраживања, посвећено раде на развоју области вештачке интелигенције, као једној од важних стратешких циљева Републике Кине. Кроз Националну фондацију за природне науке подржавају се пројекти који развијају решења у областима развоја алгоритама вештачке интелигенције, машинског учења, роботике и примене ВИ у областима као што су медицина, енергетика, економија, као и биологија, хемија, физика и математика. Кроз подршку пројектима из области вештачке интелигенције, ова организација има важну улогу у технолошком развоју Кине и њеном позиционирању у глобалној научној заједници.

Конференција је омогућила размену искуства, истраживачких изазова и нових сазнања о решењима у области вештачке интелигенције. Циљ оваквих конференција јесте отварање простора за комуникацију о важним научним темама,  али и откривање могућности за даљу сарадњу на пољу развоја вештачке интелигенције, која представља једну од најзначајнијих области савремене науке.

Осим научника из Србије и Кине који су представљали своје пројекте и представника Фонда за науку РС и Националне фондације за природне науке Републике Кине, на конференцији су присуствовали и други научници који учествују у реализацији пројеката на програмима Фонда за науку, као и научници који реализују пројекте у Кини.