Позив за Јавне консултације – Пројекат SAIGE

“Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Србији (SAIGE Пројекат), друго додатно финансирање – подршка развоју Вештачке интелигенције и БИО4

Сагласно Заштити животне средине  и друштвеном утицају у оквиру Светске банке (ESF) и Заштити животне средине и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10), за потребе припреме “Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Србији (SAIGE пројекат), друго додатно финансирање – подршка развоју Вештачке интелигенције и БИО4“, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, које спроводи пројекат у сарaдњи са Светском банком и подршком Европске уније, заједно са Фондом за науку Републике Србије и Фондом за иновациону делатност, обавештава јавност и позива релевантне субјекте, физичка и правна лица, укључујући друге државне органе, релевантна удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се укључе у јавне консултације које се односе на следећа документа:

  • ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА (ESMF). Документу можете приступити на следећем ЛИНКУ.
  • ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА (SEP). Документу можете приступити на следећем ЛИНКУ.

Непосредне јавне консултације и презентација предметних докумената одржаће се у петак, 14.06.2024. године са почетком у 9 часова у просторијама Министарства зграда Института за хемију, технологију и металургију, Београд, Његошева 12, сала у поткровљу. Пријава учешћа: saige@nitra.gov.rs.

Примедбе, мишљења и сугестије у вези са предметном документацијом подносе се Министарству науке, технолошког развоја и иновација у писаном облику на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд, или електронском поштом на адресу: saige@nitra.gov.rs, са напоменом/предметом: “За јавне консултације SAIGE“, у року од 7 дана од дана објављивања докумената, закључно са 13. јуном 2024. године до 12 часова.

Додатне информације о овом обавештењу могу се добити на тел.: +381 (0) 11 363-19-12 или путем електронске адресе saige@nitra.gov.rs.