AI4TrustBC

Назив пројекта: НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ЗА АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ КОМПОНЕНАТА СИСТЕМА НА БАЗИ ПОУЗДАНИХ БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА

Акроним: AI4TrustBC

Руководилац пројекта: Др Татјана Давидовић, научни саветник, Математички институт САНУ

Научноистраживачке организације: Математички институт САНУ; Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Вештачка интелигенција и блокчејн два су тренутно најактуелнија појма у домену технолошког развоја друштва. Свакодневно се стварају и складиште огромне количине дигиталних података које настају путем социјалних мрежа, е-трговине и е-услуга у здравству и школству, а уједно се развијају и механизми за њихову обраду, што заправо представља вештачку интелигенцију. Са друге стране, од појаве криптовалуте биткоин, блокчејн технологија је, осим у области финансија, нашла своју примену и у другим доменима.

Пројекат AI4TrustBC спаја ова два кључна појма примењујући стандардне и напредне методе вештачке интелигенције (AI) за развој поузданих (Trust) блокчејн технологија (BC). AI и BC технологије су области од огромног истраживачког значаја због потенцијала да пруже одговоре на низ друштвених потреба и помогну развоју нових и ефикаснијих привредних парадигми. Суштински значај пројекта за Србију је да отвори простор за даља истраживања примене ове две технологије. Међународна димензија пројекта огледа се у остваривању нових прилога синергији AI и BC технологије и афирмисању наших истраживачких потенцијала.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Спајање вештачке интелигенције и блокчејна примењујући стандардне и напредне методе AI за развој поузданих BC технологија.

МЕТОДОЛОГИЈА: Овај пројекат ће користити AI технике које омогућују „рударење“ база података, машинско учење, AI алгоритме, а развијаће и методе и технике за заштиту приватности података.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Унапређење елемената BC технологије применом метода AI. Очекује се и да одређене примене BC технологије унапреде основе за AI и нове моделе за заштиту приватности.

Илустрација: Срђа Драговић