ARTEMIS

Назив пројекта: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У ИНОВАТИВНИМ СЕРВИСИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ

Акроним: ARTEMIS

Руководилац пројекта: Др Сања Вранеш, научни саветник, Институт „Михајло Пупин“, Универзитет у Београду

Научноистраживачка организација: Институт „Михајло Пупин“, Универзитет у Београду

Глобални процес дигитализације утицао је на све области, а електроенергетски сектор тренутно доживљава највећу трансформацију од свог настанка. У току је транзиција са конвенционалног система ка тзв. паметној мрежи, која подразумева велики број дистрибуираних, често обновљивих извора енергије на страни крајњих потрошача. Паметна мрежа своје име дугује високом нивоу дигитализације, односно успостављању напредних механизама надзора и управљања.

У оквиру паметне мреже формиран је и произвођач-потрошач (prosumer), нови ентитет у електроенергетском систему, којег одликује већa независност од остатка система, али и способност да чува локално произведену енергију или је извезе на мрежу, што читав систем чини флексибилнијим у погледу одржавања стабилности и оптималног коришћења постојећих ресурса.

Пројекат ARTEMIS бави се развојем аналитичких алата на бази коришћења вештачке интелигенције за потребе ефикаснијег управљања просумерима у контексту паметне мреже. Ови алати биће интегрисани у јединствени апликативни stack, који пружа напредне аналитичке сервисе у различитим сценаријима – од појединачног домаћинства, преко блока зграда до дистрибутивне мреже. Сервиси пројекта ARTEMIS углавном ће се ослањати на примену најмодернијих технологија у домену вештачке интелигенције како би допринели решавању разних проблема.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Смањење укупне потрошње енергије и трошкова снабдевања кроз технике напредног управљања и већу употребу обновљивих извора енергије.

МЕТОДОЛОГИЈА: Предвиђено је коришћење напредних техника машинског учења, укључујући вештачке неуралне мреже и стабла за одлучивање, као и технике линеарног и целобројног програмирања и алата за семантичку обраду података.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Успостављање генеричког stack-а енергетских сервиса на бази употребе вештачке интелигенције, који се може једноставно интегрисати у постојеће системе енергетског менаџмента.

Илустрација: Ирена Гајић