BIANCO

Назив пројекта: БИОМАРКЕРИ НЕУРОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У АКВАТИЧНОЈ СРЕДИНИ: ИНТЕГРАЦИЈА У ПУТЕВЕ КОЈИ ВОДЕ НЕГАТИВНИМ ИСХОДИМА

Акроним: BIANCO

Руководилац пројекта: Др Соња Каишаревић

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 110.571,39 ЕУР

Неуроактивне супстанце су једињења која на различите начине утичу на активност нервног система човека и многих других организама. Најзначајнија су пестициди, лекови са неуроактивним дејством и психоактивне супстанце. Неуроактивне супстанце су и велики загађивачи европских река, укључујући и део водотока Дунава у Србији.

Основни проблем којим ће се пројекат BIANCO бавити је идентификација молекуларних механизама дејства и биомаркера ефекта неуроактивних супстанци присутних у акватичној средини на не-циљним врстама и њихова интеграција у постојеће оквире који описују ланчане негативне ефекте хемикалија – од молекуларног нивоа, преко нивоа ћелије, органа, организма, све до популације. Ови оквири су у савременој науци познати као АОП-и, а пројекат ће се бавити њиховим детаљнијим описом и дефинисањем нових механизама штетног дејства неуроактивних супстанци.

Како истраживачке групе из Србије досад нису публиковале научне радове на ову тему, реализација овог пројекта представиће Србију на мапи савремених АОП истраживања. Резултати пројекта ће бити универзални, препознатљиви и применљиви и у међународним оквирима, а помоћи ће и Србији на путу ка чланству у ЕУ.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Дефинисање биомаркера осетљивих на ефекте најчешће детектованих неуроактивних супстанци у акватичној средини, њихова интеграција у постојеће АОП оквире и предвиђање њихових штетних ефеката, као и дефинисање нових АОП-а за испитане супстанце.

МЕТОДОЛОГИЈА: Испитиваће се биомаркери неуротоксичности у можданом ткиву риба и на хуманим неуробластома ћелијама; претраживаће се подаци о АОП оквирима из база и литературе и повезиваће се осетљиви биомаркери са елементима постојећих АОП-а; предвиђаће се штетни ефекти изазвани тестираним неуроактивним супстанцама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Дефинисаће се нови АОП-и и штетни ефекти неуроактивних супстанци, приоритетне супстанце које се издвајају по штетним ефектима на не-циљне врсте. Обезбедиће се подаци за законодавство из области заштите животне средине, при чему ће се истаћи и значај примене АОП оквира у регулаторној токсикологији и еколошкој процени ризика.

Илустрација: Ивана Бугариновић