BioITGenoSelect

Назив пројекта: БИОИНФОРМАТИЧКИ ПРИСТУП ОПЛЕМЕЊИВАЊУ МЛЕЧНИХ ГОВЕДА ПРИМЕНОМ ГЕНОМСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

Акроним: BioITGenoSelect

Руководилац пројекта: Др Љуба Штрбац

Научноистраживачке организације: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 169.763,96 ЕУР

Производња довољне количине квалитетне хране за људе је основни задатак сточарске производње, а један од начина да се она унапреди јесте одабир родитеља следећих генерација зарад високе производне способности. Предмет истраживања овог пројекта јесте генетичко унапређење млечних говеда применом геномске селекције.

Одгајивачи млечних говеда моћи ће да одаберу генетички квалитетнија грла која ће користити за даљу репродукцију и производњу млека, што је веома важно и са аспекта унапређења профитабилности и повећања економске добити.

Највећу корист од пројекта имаће власници животиња код којих ће се узимати узорци за генотипизацију, али и сви узгајивачи и истраживачи из ове области у Србији, јер би се успостављањем методологије за процену националних оплемењивачких вредности направили кључни кораци за придруживање наше земље међународном Interbull центру за генетичку процену. Резултати пројекта BioITGenoSelect би такође помогли истраживачима приликом конкурисања за међународне пројекте у циљу проширивања база података и умрежавања са другим међународним институцијама.

Генотипизација, употреба информација о ДНК за израчунавање оплемењивачких вредности и увођење геномске селекције представљају савремени приступ оплемењивању животиња који се у Србији досад није примењивао.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Напредна знања из геномике, развој одговарајућих софтверских алата и карактеризација нових биолошких својстава отварају пут ка одрживијим шемама оплемењивања које имају за циљ да путем побољшања генетичке основе унутар стада и популација, утичу на унапређење сточарске производње.

МЕТОДОЛОГИЈА: Користиће се савремене методе из области молекуларне генетике, статистичке математике и информатике уз развијање софтверског алата на бази машинског учења. Вршиће се генотипизација, а након добијања информација о ДНК развијаће се модел за процену геномских оплемењивачких вредности.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: База података која ће објединити податке о пореклу, фенотипу и генотипу животиња је драгоцен ресурс за откривање нових гена-кандидата повезаних са својствима од економског интереса. Софтверски алати омогућиће прикупљање података и њихову припрему за даље анализе.