BOWIE

Назив пројекта: ПРАШИНА У ВЕТРУ

Акроним: BOWIE

Руководилац пројекта: Др Марко Сталевски

Научноистраживачке организације: Др Марко Сталевски

Буџет: 168.225,62 ЕУР

Да бисмо разумели настанак и развој галаксија, од кључне важности је да разумемо феномене око супермасивних црних рупа у њиховим језгрима. Међутим, већина ових објеката ван домашаја је и највећих телескопа, па стога и даље постоје бројне непознанице и отворена питања. Тек недавно, уз помоћ најсавременијих инструмената на телескопима у пустињи Атакама на северу Чилеа, први пут је уочена прашина у непосредној околини ових црних рупа. Према тренутно општеприхваћеном схватању, ова прашина представља својеврстан резервоар материје из кога се црна рупа „храни“ и захваљујући чему расте.

Међутим, најновија посматрања, до којих је руководилац овог пројекта дошао током рада на Универзитету у Чилеу, указују да знатан део прашине заправо бива избачен и одуван далеко од црне рупе, а можда чак и ван галаксије. Стога је предложио нови модел који може да објасни ова посматрања. Пројекат BOWIE омогућиће да се тестирају нове идеје на већем узорку.

Резултати овог истраживања, које спада у једну од најактуелнијих области у оквиру астрофизике, могли би да промене наша схватања феномена активних галактичких језгара. Пројектни тим ће креирати библиотеку новог модела прашине око супермасивних црних рупа и ставити је на располагање научницима из целог света. Ово ће, између осталог, омогућити истраживачима да се припреме и планирају посматрања активних галактичких језгара у инфрацрвеном домену уз помоћ новог свемирског телескопа Џејмс Веб, који ће ускоро заменити славни свемирски телескоп Хабл.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Да се установи да ли су„ветрови прашине“ уобичајена појава која настаје услед притиска зрачења око супермасивних црних рупа или можда само једна кратка фаза у еволуцији ових објеката.

МЕТОДОЛОГИЈА: Поредиће се слике добијене помоћу 8-метарских телескопа Јужне европске опсерваторије у Чилеу са теоријским сликама свог новог модела. Теоријске слике модела израчунаваће се уз помоћ нумеричке симулације преноса зрачења применом Монте Карло методе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Истраживачи очекују да ће израчунати опсежну „библиотеку“ њиховог новог модела прашине око супермасивних црних рупа. Осим што ће им омогућити да испитају хипотезу „ветрова прашине“ у средиштима галаксија, ова библиотека биће јавно доступна научницима из целог света.