BREATHE

Назив пројекта: ДЕТЕКЦИЈА И КВАНТИФИКАЦИЈА БИОАЕРОСОЛА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И БИЉАКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

Акроним: BREATHE

Руководилац пројекта: Др Бранко Шикопарија

Научноистраживачке организације: Институт БиоСенс; Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Буџет: 171.064,50 ЕУР

Истраживачи ангажовани на пројекту BREATHE намеравају да идентификују аеросоле значајне за здравље људи и биљака тестирајући аутоматску детекцију и квантификацију спора биљних патогена суспендованих у ваздуху. Циљ је омогућити идентификацију малих концентрација разних типова алергеног полена у реалном времену, и на тај начин помоћи особама које су принуђене на живот са сезонском алергијом. Како комерцијално доступни уређаји за детекцију биоаеросола не нуде и алгоритме за класификацију, BREATHE ће унапредити њихову примену и помоћи да се стандардизују. Полен и споре гљива су такође објекат истраживања, па ће аеробиологија бити алат за проценуугрожености усева.

Иако се истраживачи дуги низ година баве проучавањем полена, њихова идентификација се базирала на визуелној анализи микроскопске слике и упоређивању морфолошких карактеристика. Кроз овај пројекат покушаће да утврде специфичности поленових зрна у сигналу расипања светла, спектра флуоресценце и трајања флуоресценце. BREATHE ће помоћи у формирању истраживачког тима који ће развијати атмосферску дијагностику и који би могао да учествује у међународним пројектима и експлоатише знање кроз сарадњу са привредом.

Досадашњи највећи успех истраживача јесте унапређење аеробиолошких истраживања у Србији, кроз допринос решавању проблема ширења инвазивне коровске врсте Ambrosia artemisiifolia L. и пионирски рад на аутоматској детекцији биоаеросола. Истраживачи планирају да се у наредном периоду посвете унапређивању прогностичких модела.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Успостављање основе за развој напредне атмосферске дијагностике у Србији кроз синергију аеробиологије и напредних информационих технологија.

МЕТОДОЛОГИЈА: Поредиће се резултати мерења биоаеросола класичном Хирстовом волуметријском методом и мерења Rapid-E уређајем. Тестираће се алати томографске реконструкције снимака и вршиће се класификација биоаеросола коришћењем метода вештачке интелигенције.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој методе за детекцију и квантификацију полена и спора у реалном времену која је примењива на Rapid-E уређаје за мониторинг биоаеросола. Формирање истраживачког тима спремног да одговори на захтеве модерних аеробиолошких истраживања.