CAPSIDO

Назив пројекта: РАЗВОЈ ТЕСТОВА ЗА ОТКРИВАЊЕ КАПСИД ПРОТЕИНА SARS COV-2 ВИРУСА У БИОЛОШКИМ ТЕЧНОСТИМА КОВИД-19 ПАЦИЈЕНАТА

Акроним: CAPSIDO

Руководилац пројекта: Др Тања Ћирковић Величковић

Научноистраживачке организације: Хемијски факултет, Универзитет у Београду; Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 406.612,43 ЕУР

Поуздана и брза дијагноза инфицираних особа у што ранијој фази болести је основ успешне борбе против вируса КОВИД-19. Основна дијагностика се базира на два типа теста: PCR и имунолошки тест за детекцију присуства антитела у серуму оболелих особа. Употреба специфичних антитела произведених у животињама је поуздана алтернатива PCR тесту, али озбиљан недостак ове методе је њена недовољна осетљивост.

CAPSIDO пројекат ће развити основну методу детекције вируса на бази специфичних антитела произведених у животињама на Н-протеин вируса (нуклеокапсид протеин) и унапредиће осетљивост ове методе употребом различитих стратегија: развојем имуно-PCR методе и методе имунопреципитације вируса специфичним антителима пре детекције истих у ELISA тесту, имуно-PCR тесту, или масеном спектрометријом високе резолуције.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развијање алтернативне и одрживе технологије детекције вируса SARS CoV-2 која неће зависити од глобалне доступности PCR тестова.

МЕТОДОЛОГИЈА: Развој методе детекције вируса на бази специфичних антитела произведених у животињама на Н-протеин вируса. Унапређење осетљивости методе употребом различитих стратегија: имуно-PCR методе и метода имунопреципитације вируса специфичним антителима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развојем нове дијагностичке методе која детектује вирус на бази специфичних антитела добиће се поуздан резултат о присуству вируса и скратиће се време потребно за поуздану дијагнозу, чиме се доприноси успешнијој борби против глобалне пандемије КОВИД-19.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.

Линкови ка друштвеним мрежама пројекта:

Facebook налог: На следећем ЛИНКУ.