CERES

Назив пројекта: ИНФОРМАЦИЈЕ БАЗИРАНЕ НА САТЕЛИТСКОМ ОСМАТРАЊУ ЗЕМЉЕ ЗА „ПАМЕТНУ“ И РЕГЕНЕРАТИВНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Акроним: CERES

Руководилац пројекта: Др Милош Ковачевић, редовни професор, Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Научноистраживачке организације: Грађевински факултет, Универзитет у Београду; Математички факултет, Универзитет у Београду

У фокусу пројекта CERES јесте израда алата на бази алгоритама вештачке интелигенције намењених подршци пољопривредној производњи. Идеја пројекта је да се креирају модели који би на основу мноштва доступних информација – у виду оптичких и радарских сателитских снимака (Mисија Коперникус), података о земљишту (in-situ, LandGIS, Soil-Grids), прецизних метеоролошких података и текстуалних података доступних на интернет порталима намењеним пољопривреди – могли да аутоматизовано генеришу нове информације које ће служити правовременом доношењу исправних одлука у пољопривреди.

Модели ће бити развијани за потребе ране идентификације промена у расту биљке, аутоматизованог закључивања о узроцима насталих промена, процене приноса и хумуса у земљишту, као и за идентификацију активности обраде земљишта. Истраживачи ће развити и методологију која ће омогућити обликовање изворних података и њихово прилагођавање потребама креирања модела.

Примена вештачке интелигенције у пољопривреди актуелна је у читавом свету, а у Србији би развоју ових технологија требало придати нарочит значај јер је реч о једној од кључних грана српске економије. Пројекат CERES представља важан искорак у примени широког спектра релевантних података који се свакодневно генеришу и у којима лежи огроман потенцијал за побољшање пољопривредне производње и развој концепта паметне пољопривреде.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Израда модела на бази алгоритама вештачке интелигенције и геоинформатике намењених подршци пољопривредној производњи у Србији.

МЕТОДОЛОГИЈА: У циљу генерисања информација за унапређење пољопривреде користиће се вештачка интелигенција заједно са производима даљинске детекције, text mining-а и геоинформатике, укључујући и узорковање земљишта.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Резултати овог пројекта помоћи ће пољопривредним произвођачима да своје одлуке заснивају на актуелним подацима, а не на претпоставкама.

Илустрација: Жељко Лончар