CIBIRDS

Назив пројекта: КОВИД-19: ИМУНОГЕНЕТСКА ПОЗАДИНА, ИМУНСКИ ОДГОВОР И ОЗБИЉНОСТ БОЛЕСТИ

Акроним: CIBIRDS

Руководилац пројекта: Проф. др Иван Јовановић

Научноистраживачке организације: Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет одбране; Државни универзитет у Новом Пазару

Буџет: 47,500.00 ЕУР

Пацијенти са COVID-19 најчешће се жале на неспецифичне симптоме. Озбиљна манифестација болести најчешће је последица неконтролисане запаљенске реакције. Тежина болести обично корелира са квантитативним и квалитативним карактеристикама имунског одговора.

Пацијенти са COVID-19 ће се класификовати на основу клиничке тежине болести у три групе: – хоспитализовани пацијенти са респораторном слабошћу и механичком вентилацијом, – хоспитализовани пацијенти са пнеумонијом без респираторне слабости и – пацијенти са блажом формом болести који не захтевају хоспитализацију. Свим пацијентима и здравој контроли одредиће се крвна слика, биохемијске анализе крви, локалне и системске вредности медијатора запаљења (цитокини), имунски и имуногенетски параметри у крви и упоређиваће се са тежином болести.

Добијени резултати ће допринети одређивању везе између карактеристика имунског одговора и имуногенетске основе пацијената са клиничком тежином COVID-19. Добијени резултати могу указивати на генетску предиспозицију осетљивости на COVID-19 и могуће терапеутске смернице у циљу спречавања компликација.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Анализа имунског одговора и имуногенетских карактеристика пацијената и њихово поређење са тежином и исходом болести, код оболелих од COVID-19, као и у здравој популацији са смањеним ризиком од инфекције.

МЕТОДОЛОГИЈА: Анализа крвне слике, биохемијске анализе крви, локалне и системске вредности медијатора запаљења (цитокини), имунских и имуногенетских параметара у крви упоређиваће се са тежином болести.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Резултати овог пројекта обезбедити важне и до данас непознате податке о цитокинском профилу, параметрима имунског одговора и имуногенетским карактеристикама пацијената и њиховој корелацији са тежином и исходом болести.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.