COVANSA

Назив пројекта: ASSESSMENT OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH COVID 19 VIRUS INFECTION, ANALYTICALLY SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Акроним: COVANSA

Руководилац пројекта: Проф. др Бранислав Миловановић

Научноистраживачке организације: Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 158,352.63 ЕУР

Пројекат COVANSA ће кроз клиничко испитивање пацијената оболелих од вируса КОВИД-19 открити шта у овом вирусу изазива поремећај у раду срца и кардиоваскуларног аутономног нервног система. Да би то открили, електроинжењери, уз помоћ вештачке интелигенције, анализирају сигнале које систем пацијента шаље, а бележе се на различитим медицинским снимањима. Добијени резултати кроз овај процес се тумаче од стране лекара и стварају Затим те податке тумаче лекари.

1. Процена степена дисфункције аутономног нервног система у пацијената са Ковид-19 вирусном инфекцијом у раној фази инфекције и у фази рековалесценције 2. Тестирање кардиоваскуларног ризика за појаву изнанадне срчане смрти на основу анализе ризик предиктора добијених биосигнал процесингом 3. Анализа утицаја инфекције са Ковид-19 вирусом и дисфункције аутономног нервног система на појаву поствирусног синдрома хроничног умора 4. Утврђивање разлике у функционалном статусу аутономног нервног система у здравих особа и пацијената са инфекцијом Сарс Ковид-19 вирусом 5. Поређење ефекта инфекције Ковид-19 вирусом са другим вирусима на функционалност аутономног нервног система 6. Развој новог методолошког приступа у евалуацији резултата тестирања аутономног нерног система коришћењем метода класичне статистичке обраде резултата, метода обраде сигнала и вештачке интелигенције 7. Откривање могуће везе између појаве хроничних, аутоимуних и онколошких болести и акутне или хроничне вирусне инфекције коришћењем метода вештачке интелигенције I. Тестирање у хоспиталној фази у периоду акутне инфекције,прве 4 недеље: – првих 7 дана инфекције и на крају завршеног лечења, после 3-4 недеље Групе пацијената и критеријуми за укључивање у студију: 1. Пацијенти са акутном инфекцијом са симптомима и РТГ знацима запаљења плућа, Ковид-19 тест позитиван 2. Пацијенти без симптоматологије, Ковид-19 тест позитиван 3. Контролна група,без симптома, Ковид-19 тест негативан ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Кроз праћење оболелих од КОВИД-19 испитују се последице на целокупну плућну функцију, као и трајност степена фиброзе код болесника и могућности за њихово лечење.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

МЕТОДОЛОГИЈА: Откривање имунолошких дешавања код оболелих од КОВИД-19 кроз истраживање метаболичког дисбаланса и испитивање плућних функција оболелих како би се открили најбољи методи за лечење.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Анализа и креирање најбољих метода који ће помоћи оболелима од КОВИД-19 да поврате метаболички баланс, ојачају плућне функције и, код пацијената код којих је дијагностикована фиброза, развијање терапије која ће успешније лечити ово стање.