COVIDTARGET

Назив пројекта: ПРЕНАМЕНА ЛЕКОВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ КОВИД-19

Акроним: COVIDTARGET

Руководилац пројекта: Др Сања Глишић

Научноистраживачке организације: Институт за нуклеарне науке Винча, Институт од националног значаја за Републку Србију, Универзитет у Београду; Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 46,865.92 ЕУР

SARS-CoV-2 вирус представља глобалну претњу без преседана по јавно здравље. Постојеће могуćности превенције и лечења КОВИД-19 болести су недовољне због недостатка вакцина или одобрене терапије лековима. Једина могућност за брзи одговор на пандемију је брза пренамена постојећих лекова. Истраживања која ће се радити у оквиру овог пројекта су заснована на иновационој компјутерској методологији, развијеној у Институту Винча. Активност кандидата за лекове који ће бити селектовани овим приступом ће бити испитана у биохемијским есејима, ћелијским културама и моделним животињским системима, при ћему ће се користити прототипски SARS-CoV-2 вирус и његов инфективнији мутант D614G.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Применом иновационе компјутерске методологије  ће се испитивати постојећи лекови који се могу пренаменити за употребу у превенцији и лечењу болести изазване вирусом КОВИД-19.

МЕТОДОЛОГИЈА: Испитивање активности кандидата за лекове у биохемијским есејима, ћелијским културама и моделним животињским системима, при ћему ће се користити прототипски SARS-CoV-2 вирус и његов инфективнији мутант D614G.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Одабир нетоксичних и јефтиних одобрених лекова који ће бити спремни за клиничко испитивање пре краја пројекта или непосредно након његовог завршетка. Очекује се да ће одабрани лекови моћи да се користе у превенцији и лечењу болести КОВИД-19 у следећим епидемијским таласима.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.