CryoPlum

Назив пројекта: КОНЗЕРВАЦИЈА И ИСКОРЕЊАВАЊЕ ВИРУСА ШАРКЕ ИЗ АУТОХТОНИХ ГЕНОТИПОВА ШЉИВЕ СРБИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ КРИОТЕХНИКА

Акроним: CryoPlum

Руководилац пројекта: Др Дарко Јевремовић

Научноистраживачке организације: Институт за воћарство Чачак

Буџет: 105.065,27 ЕУР

Србија спада у највеће произвођаче шљива на свету и у њој се гаје бројне сорте овог воћа. Међутим, негативне последице климатских промена и дуготрајна изложеност бројним патогенима, нарочито вирусу шарке, све више угрожавају аутохтоне сорте. Ситуација са старим домаћим генотиповима додатно је отежана тиме што их комерцијалне сорте све више потискују, доводећи у питање њихов опстанак и нарушавајући принцип генетичке разноликости.

Иако се старе домаће сорте могу чувати у колекционим засадима на отвореном пољу, то изискује доста простора и људског рада, а стабла су стално изложена разним узрочницима болести и штеточинама. Oсновна идеја пројекта CryoPlum је очување девет аутохтоних генотипова шљиве (белошљива, црвена ранка, црношљива, церовачки пискавац, драгачевка, моравка, пожегача, ситница и трновача) применом нових технологија и савремених метода као што су технике криопрезервације – чување биљног материјала у течном азоту, на екстремно ниској температури (-196 °C).

Током истраживања, пројектни тим ће се бавити развојем и оптимизацијом методологије за криоконзервацију одабраних аутохтоних генотипова шљиве. Ускладиће се протокол за сваку сорту појединачно да би примењена метода била најефикаснија. Такође, један од главних задатака биће да се испита да ли се криопрезервацијом (криотерапијом) од почетног материјала зараженог вирусом шарке шљиве могу добити биљке без овог вируса. С обзиром на то да су светска сазнања о чувању врста из рода Prunus (нарочито шљиве) у течном азоту веома оскудна, пројекат ће представљати добру основу за даљи рад на криопрезервацији различитих врста и сорти шљиве у свим земљама где се она гаји.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Применом савремених метода и техника криопрезервације очувати аутохтоне генотипове шљиве који су од немерљиве генетичке и културне вредности, а уједно су угрожени и потиснути од стране новостворених и комерцијално значајних сорти.

МЕТОДОЛОГИЈА: Комбинација савремених метода конзервације гермплазме шљиве, детекције патогена и елиминације вируса из зараженог биљног материјала.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Боље разумевање процеса криопрезервације и фактора који омогућавају успешно очување аутохтоних генотипова шљиве из Србије, развијање методе и оптимизованих протокола за криопрезервацију шљиве, као и нова сазнања о могућности примене криотерапије за елиминацију вируса шарке шљиве из зараженог материјала.