DECIDE

Назив пројекта: ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛИГЕНТНИМ МУЛТИАГЕНТНИМ ДИНАМИЧКИМ СИСТЕМИМА БАЗИРАНО НА МАШИНСКОМ УЧЕЊУ

Акроним: DECIDE

Руководилац пројекта: Др Милош Станковић, доцент, Универзитет Сингидунум

Научноистраживачке организације: Универзитет Сингидунум; Valatcom институт; Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет Унион Никола Тесла

Пројекат DECIDE бави се проблемима који припадају новонасталој области интелигентних умрежених сајбер-физичких система (Intelligent Networked Cyber-Physical Systems – INCPS), усмереној на проучавање сложених, просторно дистрибуираних мултиагентних динамичких система. Овакви системи представљају један од највећих изазова у савременој науци и технологији, с обзиром на широку област примене која обухвата ројеве и формације аутономних возила, паметне зграде, градове и електроенергетске мреже, као и интелигентне пољопривредне, транспортне и производне системе.

Општи циљ пројекта је развој нових метода, алгоритама и практичних алата за децентрализовано учење и интелигентно управљање у области INCPS, уз теоријску анализу особина и перформанси интелигентних умрежених сајбер-физичких система. На практичном нивоу, истраживачи ће развити хардверска и софтверска решења за два конкретна проблема: аутономно управљање јатом дронова у мисији потраге за циљем и отпремом корисног терета, као и интелигентно децентрализовано управљање производном линијом.

Очекује се да ће резултати пројекта DECIDE утицати на развој и примену различитих иновативних решења у привреди као и на развој високо продуктивне и одрживе пољопривредне производње у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој нових метода, алгоритама и практичних алата за децентрализовано учење и интелигентно управљање интелигентним умреженим сајбер-физичким системима, уз ригорозну теоријску анализу њихових особина и перформанси.

МЕТОДОЛОГИЈА: Истраживачи ће развити нове децентрализоване алгоритме засноване на примени дистрибуираних консензус техника оптималног управљања, машинског учења, учења поткрепљењем, као и теорије игара.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развијање алгоритама који ће имати супериорне особине у односу на постојеће, уз математички доказ и верификацију помоћу симулација и практичних примена.

Илустрација: Давид Билобрк