DecodExpo

Назив пројекта: УЛОГЕ ЕКСПОЗОМА У ЕНДОКРИНОМ ЗДРАВЉУ

Акроним: DecodExpo

Руководилац пројекта: Др Александра Буха Ђорђевић

Научноистраживачке организације: Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 186.522,28 ЕУР

Незаразне болести не развијају се само услед утицаја генома, већ и услед утицаја различитих хемикалија из животне средине којима смо изложени – чак и пре рођења. Њихов збирни назив је „експозом“. Упркос ставу научне заједнице да генетика „пуни пиштољ“, а окружење „повлачи окидач“, података о експозому је и даље мало. Током последњих неколико деценија, изложеност хемикалијама које утичу на ендокрину функцију, тзв. ендокриним ометачима, сматра се једним од водећих узрока настанка болести попут дијабетеса, поремећаја мушке и женске репродуктивне функције и рада штитасте жлезде, као и различитих неуроразвојних поремећаја.

Пројекат DecodExpo има за циљ да објасни улогу коктела токсичних метала – којима смо свакодневно изложени путем хране, воде, удисањем ваздуха и дуванског дима – у развоју поменутих ендокриних поремећаја.Н

Подаци добијени из овако осмишљене студије требало би да допринесу и развоју и унапређењу националног и међународног законодавства које се бави токсичним металима. Пројекат DecodExpo свакако ће унапредити научна сазнања у областима које је Европска комисија недавно идентификовала као високо приоритетне, али ће уједно допринети и едуковању шире јавности. Ово је посебно значајно ако имамо у виду да су истраживања показала како је чак 65% европског становништва забринуто због излагања хемикалијама у свакодневном животу и мисли да није довољно добро информисано о потенцијалним опасностима.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос смањењу учесталости настанка различитих ендокриних поремећаја у општој популацији.

МЕТОДОЛОГИЈА: Пројекат обухвата студију хуманог биомониторинга у којој ће бити утврђена веза између изложености смеши испитиваних токсичних метала и њеном утицају на ниво бројних хормона. Студија ће бити спроведена и на лабораторијским животињама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Дефинисање „репрезентативне смеше“ токсичних метала из животне средине којима је изложена општа популација, те проналажење одговора на питање како та смеша делује на ендокрини систем у контролисаним експерименталним условима, уз утврђивање механистичке основе тог деловања.