DEStiny

Назив пројекта: ПРИРОДНЕ ЕУТЕКТИЧКЕ СМЕШЕ ЗА ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВА РЕШЕЊА У АГРО-ПРЕХРАМБЕНОМ СЕКТОРУ

Акроним: DEStiny

Руководилац пројекта: Др Александра Мишан

Научноистраживачке организације: Научни институт за прехрамбене технологије, Универзитет у Новом Саду; Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 163.694,35 ЕУР

Досадашња пракса обогаћивања прехрамбених производа биоактивним једињењима била је базирана на њиховом изоловању коришћењем конвенционалних екстракционих техника које подразумевају употребу испарљивих, запаљивих и токсичних хемикалија. DEStiny нуди алтернативу и подстиче употребу тзв. зелених растварача, који се састоје од природних, јестивих, нетоксичних и биоразградивих једињења, природно присутних у живим ћелијама. Истраживачи у овом случају указују на примену шећера, масних киселина, органских соли, амино-киселина, терпена, алкохола и других једињења која се сматрају безбедним, и која, када се помешају у одговарајућем односу, могу да врше функцију растварача – NADES-а.

Пет дипломираних инжењера технологије и један дипломирани хемичар своје знање ће, осим на креирање функционалног напитка, усмерити и ка развоју производа са „чистом декларацијом“. Овакав тип производа у складу је са најновијим захтевима потрошача – не садржи синтетичке састојке и адитиве, већ се базира на природним састојцима. Поред тога што су хранљиви, ови производи имају и значајну технофункционалну улогу и служе као антиоксиданси, конзерванси, ароме или боје. На тај начин, решења из овог пројекта утицаће на различите аспекте живота савременог човека – социјалне, економске и еколошке.

Овај пројекат одликује процес креативне сарадње која ће омогућити двосмерну размену знања, искустава и очекивања између истраживачког тима са једне, и потрошача и индустрије са друге стране.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Креирање функционалног напитка на бази безбедних екстраката. Идентификовање одрживих биљних извора богатих биоактивним једињењима. Дизајнирање безбедног растварача, производња екстракта, а потом и његова примена као састојка функционалног напитка.

МЕТОДОЛОГИЈА: Примениће се методе из хемије природних производа, науке о храни, математичког моделовања, као и методе истраживања у друштвеним наукама неопходне за ефикасну комуникацију са потрошачима и осталим заинтересованим странама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Образовање истраживачке групе која ће током трајања пројекта демонстрирати потенцијал NADES-a. Стечено искуство млади истраживачи искористиће за развој других прехрамбених производа и хране за животиње, производа продуженог рока трајања и производа са „чистом декларацијом“.