DETOX

Назив пројекта: ПРОЦЕНА РИЗИКА ИЗЛОЖЕНОСТИ ФТАЛАТУ DEHP ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ ЖЕНА; ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗАМА ДЕЛОВАЊА И ХРОНИЧНОГ ИЗЛАГАЊА МАЛИМ ДОЗАМА

Акроним: DETOX

Руководилац пројекта: Др Кристина Погрмић-Мајкић

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 189.421,58 ЕУР

Фталати су хемикалије које се користе у производима од пластике. Један од најзаступљенијих фталата је ди-(2-етилхексил)-фталат (DEHP), који се користи у производњи прибора за домаћинство, медицинских средстава, у производњи каблова, PVC подних облога, у опреми за бебе, играчкама за децу, одећи, опреми за плажу и сл. DEHP је пронађен у људској крви, мајчином млеку и урину, што указује на то да смо у великој мери изложени овој хемикалији. Годинама истраживачи у целом свету испитују утицај DEHP-а на људско здравље – укључујући и утицај на функцију женског репродуктивног система. Све више пажње посвећује се хемикалијама попут DEHP-а, а пројекат DETOX има за циљ да открије да ли ова хемикалија заиста угрожава плодност жена.

Истраживачки тим се и раније бавио ендокриним омотачима, а рад на пројекту омогућиће им да дубље испитају механизме којима DEHP ремети функцију репродуктивних ћелија.

DETOX многи у тиму сматрају својим највећим успехом и надају се да ће допринети даљем развоју истраживања у области репродуктивне ендокринологије и репродуктивне токсикологије у Србији. Стварање окружења без загађивача један је од приоритета на глобалном нивоу, а DETOX пројекат ће својим резултатима свакако допринети стварању мање токсичног окружења. Будући професионални планови истраживача усмерени су ка ефикасној имплементацији пројекта и међународној академској афирмацији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Утврдити да ли излагање DEHP-у доводи до поремећаја у функцији женског репродуктивног система који би могли негативно да утичу на плодност. Истраживање молекуларних механизама путем којих DEHP остварује свој утицај на женски репродуктивни систем.

МЕТОДОЛОГИЈА: Истраживачи ће примењивати технике молекуларне биологије: qRT-PCR, ELISA, тестове цитотоксичности, Western blot, ChIP, као и omics технологију. Механистичким приступом истражиће се молекуларни механизми деловања DEHP-а на нивоу ћелија женског репродуктивног система, као и ефекти хроничне изложености ових ћелија DEHP-у.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Решавање потенцијалне везе између изложености DEHP-у и смањења репродуктивног потенцијала код жена у репродуктивном добу, што је велики проблем са којим се суочавају жене у Србији, али и у остатку света.