DyRes_System

Назив пројекта: ДИНАМИЧКА РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ КАО МЕРА ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА КОМПЛЕКСНЕ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА: ФОРМИРАЊЕ КОНТЕКСТА

Акроним: DyRes_System

Руководилац пројекта: Др Милан Стојковић

Научноистраживачке организације: Институт за водопривреду „Јарослав Черни”; Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 199.532,93 ЕУР

Последњих деценија свет се суочава са природним непогодама које имају разорне, а понекад и ненадокнадиве последице. У периоду између 1998. и 2009. године поплаве у Европи однеле су више од 1100 људских живота и утицале на егзистенцију три милиона људи, уз штету која се процењује на око 60 милијарди евра. Због тога је неопходно редизајнирати и реконструисати водопривредне системе и постројења за прераду отпадних вода. Европска комисија проценила је да се најмање 17% територије Старог континента суочава са несташицом воде, што је довело до огромне материјалне штете.

Тим истраживача окупљен на пројекту предвиђа генеричку методологију и алате за хидроенергетску, инфраструктурну и еколошку процену резилијентности. Током истраживања примениће се мултимоделске симулације које ће подржати процену динамичке резилијентности. Ови алати подстаћи ће инвестиционе одлуке у више сектора (сектор вода, сектор заштите животне средине, енергетски сектор) са циљем прилагођавања наведених система неизвесним променама у нашој околини. Нови системски приступ за процену ризика коришћењем мултимодела замениће статичку меру оцене ризика водопривредних, инфраструктурних и еколошких система.

Пројекат DyRes_System представља наставак постдокторандског истраживања које је спроведено на Универзитету Западни Онтарио у Канади, а његова имплементација вршиће се на водопривредном систему у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој оквира за динамичку процену резилијентности система. Традиционална процена ризика и коришћење стандарда биће замењени квантитативном оценом динамичке резилијентности.

МЕТОДОЛОГИЈА: При оцени резилијентности система користиће се мултимодел (хидролошки, хидраулички, водопривредни, модел стабилности брана). Екстрактовање резултата мултимодела вршиће се техникама механичког учења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Генерални оквир послужиће доносиоцима одлука у области водопривреде и хидроенергетике да укажу на критичне елементе, дају препоруке за смањење ризика од екстремних догађаја и побољшају управљање системима.