FLIM

Назив пројекта: ЛИДЕРСТВО ЖЕНА У МУЗИЦИ: ПРОУЧАВАЊЕ ЖЕНСКИХ УЛОГА, МОЋИ ДЕЛОВАЊА И КОЛАБОРАТИВНИХ МУЗИЧКИХ ПРАКСИ У СРБИЈИ И ТРАНСЖАНРОВСКОМ КОНТЕКСТУ

Акроним: FLIM

Руководилац пројекта: Др Ива Ненић

Научноистраживачке организације: Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду; Факултет драмских уметности у Београду, Универзитет уметности у Београду

Буџет: 86.419,47 ЕУР

У фокусу пројекта FLIM су бележење, описивање и анализа актуелног женског музичког извођаштва из перспективе заузимања водећих позиција, али и уз историјску ретроспективу. Разматраће се појам и карактеристике женског лидерства у традиционалној и алтернативној музици, улога извођачица у преношењу знања о музици и у иновирању музичких сцена, жанрова и традиција, као и структуралне препреке које обликују женски креативни рад у области музике. Истраживање ће се фокусирати на жене које су изузетни извођачи (певачице традиционалне музике, гусларке, рок музичарке, полижанровске уметнице), али и оне које су „прикривене“ лидерке (медијски и јавно слабије експониране, али не и мање битне заједницама) и својевремено видљиве јавне фигуре чије је деловање данас невидљиво из различитих идеолошких и историјских разлога. Питање које постављамо јесте: шта чини лидерку и под којим условима се одвија/ спречава женско заузимање водећих позиција у музици/култури?

Досадашња истраживања нису посвећивала довољно пажње разумевању улоге родних механизама у опстајању и трансформацији музичких пракси у нашој средини. Овај пројекат ће понудити закључке и знање на основу којих ће институције и независне платформе пажљивије промишљати облике партиципације жена у музици. Истраживање ће имати и међународни значај због самосвојних интердисциплинарних увида у питање женског музичког извођаштва документованог у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Стварање теоријског концепта женског музичког лидерства богатим описима и научном интерпретацијом структуралних препрека и стереотипа у историјском и савременом контексту.

МЕТОДОЛОГИЈА: Различите методе теренског истраживања (посматрање са учествовањем, различити типови етнографског интервјуа, фокус групе, акционо истраживање). Класична етномузиколошка транскрипција, историјскокомпаративна метода, критички преглед извора и анализа медијског садржаја.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Концепт женског културалног лидерства који ће бити користан ширем пољу друштвених наука и хуманистике. У плану је и израда предлога практичних политика у вези са заступањем и оснаживањем женског музичког лидерства.