ForestCO2

Назив пројекта: EO and in situ-based information framework to support generating Carbon Credits in forestry

Акроним: ForestCO2

Руководилац пројекта: Др Mилан Килибарда

Научноистраживачке организације: Грађевински факултет, Универзитет у Београду; Шумарски факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 177.841,36 ЕУР

Само 30% територије Републике Србије налази се под шумама, а процена је да би оптимална пошумљеност требало да износи 41% до 2035. године.

Како би допринели ефикаснијем управљању шумама. истраживачи на пројекту се бавe развојем методологија и алата за подршку пројектима пошумљавања у циљу смањења емисије угљен-диоксида, a на основу података из сателитског осматрања Земље и других геопросторних информација. Пројекат ће користити бесплатне и отворене податке из Copernicus мисија сателитског осматрања Земље, податке узорковања земљишта и шума, метеоролошких, климатских и података о начину коришћења земљишта и земљишном покривачу. На овај начин прикупљени, подаци ће омогућити примену напредних техника машинског учења за генерисање поузданих информација неопходних за доношење правовремених и квалитетних одлука.

Широки спектар корисника имаће користи од резултата пројекта: од пољопривредника који могу да повећају вредност земљишта кроз одрживију експлоатацију шума до државног сектора који ће моћи да на основу нових методологија подржи мере које су у вези са одрживим шумарством и повећањем квалитета животне средине.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој методологија и генерисање геопросторних података, коришћењем података сателитског осматрања Земље и алгоритама машинског учења. Подаци би служили као подршка карбон кредит пројектима у шумарству.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Методологија за оптималан избор локација за пошумљавање базирана на више критеријума; Сет података и алата за припрему документације, као и процес мониторинга и верификације карбон кредит пројеката; Методологија за оптимално узорковање органског угљеника у земљишту; Методологија за прорачун органског угљеника у земљишту.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Сарадња је предвиђена не само у привредном већ и у научном сектору. Економски сектор може имати користи од резултата пројекта у процесу планирања оптималног пошумљавања и минимизације трошкова.