Gramulsen

Назив пројекта: НОСИВИ ВИШЕПАРАМЕТАРСКИ СЕНЗОРИ НА БАЗИ ГРАФЕНА

Акроним: Gramulsen

Руководилац пројекта: Др Марко Спасеновић

Научноистраживачке организације: Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Буџет: 171.357,63 ЕУР

Истраживачки тим планира да конструише вишепараметарске сензоре од графена који детектују присуство опасних гасова, а истовремено мере температуру и влажност ваздуха. Сензори ће бити лагани и флексибилни, конструисани за потребе радника који често посао обављају у опасним условима.

Графенски сензори показали су се као веома осетљиви на гасове и појединачне параметре, али разликовање утицаја бројних параметара и даље представља нерешен проблем. Имплементирањем алгоритма селекције у сензоре од графена добиће се лаган, флексибилан сензор, који се може носити на одећи и истовремено детектовати присуство опасних гасова и мерити температуру и влажност ваздуха. Захваљујући реализацији овог пројекта Србија ће добити лабораторију за тестирање сензора гасова која би могла да их учини конкурентним на светском тржишту, као и троје нових доктора наука, експерата у овој области.

Истраживачки тим већ је показао да су танки слојеви графена произведени течном ексфолијацијом осетљиви на присуство различитих врста гасова. Након реализације пројекта ти слојеви ће се имплементирати у функционалне сензорске уређаје, довршиће се теоријско моделовање и имплементирати алгоритам селективности. Истраживачи су раније објављивали радове у престижним научним часописима попут Nature-а, у коме је објављен и рад о графену. Овај пројекат ће омогућити успостављање лабораторије, као и бољу видљивост у домаћим и међународним оквирима, а истраживачи се надају и да ће технолошку спремност сензора успети да прилагоде комерцијалним потребама.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој вишепараметарског носивог сензора за детекцију опасних гасова, који ће истовремено мерити температуру и влажност ваздуха. Овај сензор је посебно потребан радницима који посао често обављају у опасним условима, попут ватрогасаца.

МЕТОДОЛОГИЈА: Теоријски концепт ће бити усмерен ка разумевању интеракција између графена и мерених параметара, а експериментом ће се испитивати зависност електричне отпорности и спектра шума струје у графену у односу на тражене параметре. Развиће се и имплементирати алгоритам за селективност према различитим физичким параметрима и гасовима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Теоријско разумевање интеракције графена са различитим гасовима који могу бити присутни у диму пожара. Успостављање алгоритма за детекцију појединачних гасова и мерење температуре и влажности ваздуха истовремено, који може бити имплементиран на функционалним носивим сензорима.