HEMMAGINERO

Назив пројекта: СПЕКТРОСКОПИЈА И НЕЛИНЕАРНО ОСЛИКАВАЊЕ ЕРИТРОЦИТА И ЊИХОВИХ МЕМБРАНА ЗАСНОВАНИ НА ХЕМОГЛОБИНУ КАО ПОЛАЗНИЦА ЗА РАЗВОЈ НОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ

Акроним: HEMMAGINERO

Руководилац пројекта: Др Александар Крмпот

Научноистраживачке организације: Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду; Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Буџет: 199.285,55 ЕУР

Истраживачи ће током студије изучавати примену и развој савремених техника оптичке, односно ласерске микроскопије за осликавање еритроцита. Овакви видови осликавања омогућавају проучавање морфологије еритроцита и расподелу хемоглобина у њима у различитим физиолошким и патофизиолошким стањима. Све то одвија се без претходне припреме узорака која је компликована и која подразумева флуоресцентно обележавање ћелија. Добијени резултати ће затим бити упоређени са стандардним хематолошким методама, као што су тестови деформабилности и фрагилности еритроцита помоћу такозване ектацитометрије. Циљ је боља, лакша и бржа дијагностика и карактеризација одређених стања која остављају јединствени „отисак прста“ на особине еритроцита.

Научници ће користити еритроците и њихово стање као специфичне биомаркере за болести савременог човека попут гојазности, дијабетеса или канцера. Они ће показати како комбиновање података добијених уз помоћ самостално развијених техника и успостављених протокола може допринети бољем разумевању механизама настанка специфичних поремећаја.

Недостатак литературе о интеракцији хемоглобина са ултракратким ласерским импулсима, као и могућност употребе те интеракције у биомедицини, подстакли су чланове пројектног тима да дубље истраже ову област. За Србију овај подухват има значај и због тога што ће се развити две нове технике: third harmonic generation, као додатни модалитет нелинеарне микроскопије за осликавање необележених еритроцита, и флуоресцентна корелациона спектроскопија за проучавање мобилности протеина и липида на мембранама еритроцита.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Примена савремених техника ласерске микроскопије у бржем и једноставнијем осликавању еритроцита без претходног флуоресцентног обележавања. На тај начин они би се још боље окарактерисали, док би се њихове особине повезале са специфичним патофизиолошким стањима.

МЕТОДОЛОГИЈА: Oсликавање еритроцита помоћу технике нелинеарне ласерске скенирајуће микроскопије. Карактеризација интеракције вршиће се помоћу спектроскопских техника у видљивој, инфрацрвеној и THz области као и суперрезолуционом микроскопијом. Информације о еритроцитма биће упоређене са резултатима ектацитометрије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Окарактерисана интеракција хемоглобина са ултракратким ласерским импулсима у блиској инфрацрвеној области и разумевање порекла флуоресценције, могућност коришћења хемоглобина као материјала за оптичке меморије.