IAPS

Назив пројекта: ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ

Акроним: IAPS

Руководилац пројекта: Др Мирјам Вујадиновић Мандић

Научноистраживачке организације: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду; Физички факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 180.503,78 ЕУР

С обзиром на све чешће екстремне временске појаве – суше, велике топлотне таласе или интензивне падавине – које се јављају као последица климатских промена, пољопривреда трпи велику штету. Један од најефикаснијих начина да се ризици од временских непогода смање јесте да у што већој мери и на адекватан начин користимо доступне метеоролошке информације при планирању пољопривредне производње.

И док су неке информације, попут оних добијених краткорочним прогнозама времена, стандардно у употреби, друге, као што су сезонске прогнозе (и до седам месеци унапред) готово да се и не користе. Симбиозом знања о софистицираним нумеричким моделима за процену времена и пољопривредне праксе пројекат IAPS изнедриће нови систем за дугорочне агрометеоролошке прогнозе времена. Резултати добијени коришћењем овог система биће посебно прилагођени пољопривреди, као једној од најважнијих грана у Србији.

Тема овог истраживања наишла је на велико интересовање пољопривредних произвођача у нашој земљи, а крајњи циљ је да систем постане оперативан и што пре почне да пружа корисне податке свим заинтересованим произвођачима. Група истраживача са Универзитета у Београду најављује континуирани рад на успостављању система упозоравања високе резолуције за пољопривреду све док се тај систем у потпуности не уобличи – од краткорочне, преко средњорочне, па све до дугорочне и деценијске прогнозе. Овакав систем би, уз евентуалне корекције, могао да се примењује у већини места на свету.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање отпорности пољопривредне производње у Србији на климатске промене, као и смањење ризика и губитака од екстремних временских појава коришћењем метеоролошких и климатских информација у процесу дугорочног планирања производње.

МЕТОДОЛОГИЈА: Помоћу савремених модела за нумеричку прогнозу и одговарајућих статистичких метода, нови систем ће прогнозу времена свести на локални ниво, односно просторне размере пољопривредних газдинстава.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развијање система дугорочних прогноза времена и сет продуката специјализованих за дугорочно планирање пољопривредне производње. Утврђивање учесталости и распрострањености временских непогода које утичу на пољопривреду. Обука пољопривредника и саветодаваца како да користе продукте овог система.