idCOVID

Назив пројекта: КОНТИНУИРАНА ИНАКТИВАЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ SARS-CoV-2 У ВАЗДУХУ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ ЈОНИЗАЦИЈОМ

Акроним: idCOVID

Руководилац пројекта: Др Предраг Коларж

Научноистраживачке организације: Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Београду; Клинички Центар Србије; Институт „Торлак”

Буџет: 174,623.52 ЕУР

Корона вируси се преносе ваздухом путем капљица или аеросола. Тренутно понуђена решења везана за пренос овог обољења су избегавање окупљања, држање физичке раздаљине, и ношење маски преко носа и уста. Такво понашање доводи до разних друштвених, психичких, економских и других последица. Сви досадашњи покушаји уништавања вируса SARS-CoV-2 у ваздуху у затвореном простору у присуству људи нису дали задовољавајуће резултате.

Приступ пројекта је да се путем интензивне јонизације ваздуха, која није штетна за људе, изврши инактивација вируса и њихово електростатичко уклањање из зоне дисања. То би омогућило ублажавање мера и враћање друштвених активности у затвореном простору као и безбедан транспорт људи. Поврх свега, показано је да јонизација повољно делује на људско здравље. Параметри јонизације ваздуха попут: концентрације јона, поларитета и начина њиховог генерисања су кључни за најоптималнију елиминацију вируса из ваздуха. Одређивање ефикасности инактивације и електростатичког уклањања вируса из ваздуха ће бити вршено у специјалним коморама високог нивоа заштите.

Експерименти ће бити вршени са више различитих вируса, укључујући SARS-CoV-2, и параметара јонизације у ваздуху и на површинама. На основу добијених резултата, биће вршени експерименти у реалним условима, где ће се уместо вируса користити аеросоли сличних димензија у сувој и капљичној форми. Осим ефикасности електростатичког уклањања биће одређиван и најоптималнији распоред јонизатора у вентилационим системима ради постизања што ефикасније јонизације у зони дисања. Сви добијени експериментални подаци ће се користити као параметри за вршење компутерске симулације јонизације ваздуха за сваки специфичан простор где је могућ пренос вируса кроз ваздух (болнице, школе, авиони, аутобуси, позоришта, и сл.)

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Путем интензивне јонизације ваздуха, која није штетна за људе, извршиће се инактивација вируса и њихово електростатичко уклањање из зоне дисања.

МЕТОДОЛОГИЈА: Параметри јонизације ваздуха попут: концентрације јона, поларитета и начина њиховог генерисања су кључни за најоптималнију елиминацију вируса из ваздуха. Одређивање ефикасности инактивације и електростатичког уклањања вируса из ваздуха ће бити вршено у специјалним коморама високог нивоа заштите. Експерименти ће бити вршени са више различитих вируса, укључујући SARS-CoV-2, и параметара јонизације у ваздуху и на површинама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Сет параметара јонизације ваздуха који треба постићи да би се у јавном затвореном простору максимално реудковао број вируса и других патогена путем инактивације и њиховог електростатичког уклањана.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.